AKIT
English Eesti

stakeholder (1)

riskiosaline

Õ:riski aspektist pole sama mis huvipool,
ehkki mõnes kontekstis kasutatakse huvipoole tähenduses

olemus
ISO/IEC Guide 73, ISO/IEC 27000 jm:
isik või organisatsioon,
- kes võib mingit otsust või tegevust mõjutada
(sealhulgas otsustajana),
- keda see otsus või tegevus võib mõjutada või
- kellele võib tunduda, et see otsus või tegevus teda mõjutab
=
person or organization that can affect, be affected by, or perceive themselves to be affected by a decision or activity
Note. A decision maker (3.25) can be a stakeholder.


ISO/IEC/IEEE 12207, 15288, 24748:
isik või organisatsioon, kellel on
mingi oma vajadustele ja ootustele vastav
õigus, osalus, taotlus või huvi, mis
puudutab süsteemi või selle omadusi
=
individual or organization having a right, share, claim, or interest in a system or in its possession of characteristics that meet their needs and expectations

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_stakeholder

https://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_(corporate)