AKIT
English Eesti

organization (1)

organisatsioon

olemus
inimeste rühm, mis
- on struktureeritud ja hallatav
- tegutseb ühise sihiga
- on formaalselt või õiguslikult ühendatud
- suhtleb väliskeskkonnaga

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
rühm, kellel on oma ülesanded
ning on kohustused, õigused ja suhted
enda eesmärkide saavutamiseks:
- ainuomanik
- äriühing
- korporatsioon
- firma
- ettevõte
- asutus
- seltsing
- heategevusühing
- nende osa või kombinatsioon
- tulunduslik või mitte
- avalik või eraõiguslik

ISO/IEC 27032:
rühm inimesi ja vahendeid
kohustuste, õiguste ja suhete korraldusega:
- selles standardis eristatakse isikust
- võidakse eristada riigist
(mida üldiselt loetakse organisatsiooniks)

ISO/IEC 24762:
info- ja sidetehnoloogia
avariitaaste teenuseid kasutav olem

ülevaateid
https://www.lucidchart.com/blog/types-of-organizational-structures

https://engagesupport.campuslabs.com/hc/en-us/articles/360001200206-Organization-Statuses-vs-Organization-Types-vs-Organization-Categories

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/forms-of-businesses

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organizations

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Types_of_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_organizations

vt ka
- auditeeritav organisatsioon
- auditeeriv organisatsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- korraldus (1)
- organisatsiooni
- organisatsiooni identiteet
- organisatsiooni normkarkass
- organisatsiooni turvapoliitika
- organisatsiooniline
- organisatsioonisisene
- organisatsiooniskeem
- Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, ISO
- Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, ICAO
- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon
- sideorganisatsioon
- Wassenaari kokkuleppe organisatsioon
- üleorganisatsiooniline
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika