AKIT
English Eesti

organization (1)

organisatsioon

olemus
struktureeritud ja hallatav ühise sihiga ning formaalselt või õiguslikult ühendatud ja väliskeskkonnaga suhtlev inimeste rühm

ISO 22300, ISO/IEC 27000: rühm, kellel on oma ülesanded ning on kohustused, õigused ja suhted enda eesmärkide saavutamiseks; võib olla ainuomanik, äriühing, korporatsioon, firma, ettevõte, ametiasutus, seltsing, heategevusühing, asutus, või nende mingi osa või kombinatsioon; võib olla tulunduslik või mitte, avalik või eraõiguslik

ISO/IEC 27032: kohustuste, õiguste ja suhete korraldusega rühm inimesi ja vahendeid; selle standardi kontektis eristatakse isikust ja võidakse eristada riigist (mida üldiselt loetakse organisatsiooniks)

ISO/IEC 24762: info- ja sidetehnoloogia avariitaaste teenuseid kasutav olem

vt ka
- auditeeritav organisatsioon
- auditeeriv organisatsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- organisatsiooni
- organisatsiooni identiteet
- organisatsiooni normkarkass
- organisatsiooni turvapoliitika
- organisatsiooniline
- organisatsioonisisene
- organisatsiooniskeem
- Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, ISO
- Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, ICAO
- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon
- sideorganisatsioon
- Wassenaari kokkuleppe organisatsioon
- üleorganisatsiooniline
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika