organization (1)

organisatsioon

olemus
inimeste rühm, mis on struktureeritud ja hallatav,
tegutseb ühise sihiga, on formaalselt või õiguslikult
ühendatud, suhtleb väliskeskkonnaga


ISO 22300, ISO/IEC 27000:
isik või rühm, kellel on oma ülesanded
ning on kohustused, õigused ja suhted
enda eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas
ainuomanik, äriühing, korporatsioon, firma, ettevõte, asutus,
usaldusühing, heategevusühing, nende osa või kombinatsioon,
tulunduslik või mitte, avalik või eraõiguslik
= person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives
Note. The concept of organization includes, but is not limited to, sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.


ISO/IEC 27032:
isik või rühm oma funktsioonidega inimesi
kohustuste, õiguste ja suhete korraldusega
oma eemärkide saavutamiseks
Märkus 1 Selles standardis eristatakse
indiviidi organisatsioonist.
Märkus 2 Üldiselt on ka riik organisatsioon. Selles dokumendis võidakse riike selguse mõttes vaadelda organisatsioonidest lahus.
= person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives
Note 1. In the context of this document, an individual is distinct from an organization.
Note 2. In general, a government is also an organization. In the context of this document, governments can be considered separately from other organizations for clarity


ülevaateid
https://www.lucidchart.com/blog/types-of-organizational-structures

https://engagesupport.campuslabs.com/hc/en-us/articles/360001200206-Organization-Statuses-vs-Organization-Types-vs-Organization-Categories

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/forms-of-businesses

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organizations

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Types_of_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_organizations

vt ka
- auditeeritav organisatsioon

- auditeeriv organisatsioon

- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- korraldus (1)
- organisatsiooni

- organisatsiooni identiteet

- organisatsiooni normkarkass

- organisatsiooni turvapoliitika

- organisatsiooniline

- organisatsioonisisene
- organisatsiooniskeem
- Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, ISO

- Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, ICAO

- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon

- sideorganisatsioon

- Wassenaari kokkuleppe organisatsioon

- üleorganisatsiooniline

- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Toimub laadimine

organization (1)

organisatsioon

olemus
inimeste rühm, mis on struktureeritud ja hallatav,
tegutseb ühise sihiga, on formaalselt või õiguslikult
ühendatud, suhtleb väliskeskkonnaga


ISO 22300, ISO/IEC 27000:
isik või rühm, kellel on oma ülesanded
ning on kohustused, õigused ja suhted
enda eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas
ainuomanik, äriühing, korporatsioon, firma, ettevõte, asutus,
usaldusühing, heategevusühing, nende osa või kombinatsioon,
tulunduslik või mitte, avalik või eraõiguslik
= person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives
Note. The concept of organization includes, but is not limited to, sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.


ISO/IEC 27032:
isik või rühm oma funktsioonidega inimesi
kohustuste, õiguste ja suhete korraldusega
oma eemärkide saavutamiseks
Märkus 1 Selles standardis eristatakse
indiviidi organisatsioonist.
Märkus 2 Üldiselt on ka riik organisatsioon. Selles dokumendis võidakse riike selguse mõttes vaadelda organisatsioonidest lahus.
= person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives
Note 1. In the context of this document, an individual is distinct from an organization.
Note 2. In general, a government is also an organization. In the context of this document, governments can be considered separately from other organizations for clarity


ülevaateid
https://www.lucidchart.com/blog/types-of-organizational-structures

https://engagesupport.campuslabs.com/hc/en-us/articles/360001200206-Organization-Statuses-vs-Organization-Types-vs-Organization-Categories

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/forms-of-businesses

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organizations

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Types_of_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_organizations

vt ka
- auditeeritav organisatsioon

- auditeeriv organisatsioon

- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- korraldus (1)
- organisatsiooni

- organisatsiooni identiteet

- organisatsiooni normkarkass

- organisatsiooni turvapoliitika

- organisatsiooniline

- organisatsioonisisene
- organisatsiooniskeem
- Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, ISO

- Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, ICAO

- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon

- sideorganisatsioon

- Wassenaari kokkuleppe organisatsioon

- üleorganisatsiooniline

- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Palun oodake...

Tõrge

organization (1)

organisatsioon

olemus
inimeste rühm, mis on struktureeritud ja hallatav,
tegutseb ühise sihiga, on formaalselt või õiguslikult
ühendatud, suhtleb väliskeskkonnaga


ISO 22300, ISO/IEC 27000:
isik või rühm, kellel on oma ülesanded
ning on kohustused, õigused ja suhted
enda eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas
ainuomanik, äriühing, korporatsioon, firma, ettevõte, asutus,
usaldusühing, heategevusühing, nende osa või kombinatsioon,
tulunduslik või mitte, avalik või eraõiguslik
= person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives
Note. The concept of organization includes, but is not limited to, sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.


ISO/IEC 27032:
isik või rühm oma funktsioonidega inimesi
kohustuste, õiguste ja suhete korraldusega
oma eemärkide saavutamiseks
Märkus 1 Selles standardis eristatakse
indiviidi organisatsioonist.
Märkus 2 Üldiselt on ka riik organisatsioon. Selles dokumendis võidakse riike selguse mõttes vaadelda organisatsioonidest lahus.
= person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives
Note 1. In the context of this document, an individual is distinct from an organization.
Note 2. In general, a government is also an organization. In the context of this document, governments can be considered separately from other organizations for clarity


ülevaateid
https://www.lucidchart.com/blog/types-of-organizational-structures

https://engagesupport.campuslabs.com/hc/en-us/articles/360001200206-Organization-Statuses-vs-Organization-Types-vs-Organization-Categories

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/forms-of-businesses

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organizations

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Types_of_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_organizations

vt ka
- auditeeritav organisatsioon

- auditeeriv organisatsioon

- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- korraldus (1)
- organisatsiooni

- organisatsiooni identiteet

- organisatsiooni normkarkass

- organisatsiooni turvapoliitika

- organisatsiooniline

- organisatsioonisisene
- organisatsiooniskeem
- Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, ISO

- Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, ICAO

- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon

- sideorganisatsioon

- Wassenaari kokkuleppe organisatsioon

- üleorganisatsiooniline

- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!