AKIT
English Eesti

organization (1)

organisatsioon

olemus
inimeste rühm, mis on struktureeritud ja hallatav,
tegutseb ühise sihiga,
on formaalselt või õiguslikult ühendatud,
suhtleb väliskeskkonnaga

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
isik või rühm, kellel on oma ülesanded
ning on kohustused, õigused ja suhted
enda eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas
ainuomanik, äriühing, korporatsioon, firma, ettevõte, asutus,
usaldusühing, heategevusühing, nende osa või kombinatsioon,
tulunduslik või mitte, avalik või eraõiguslik
=
person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives
Note 1. The concept of organization includes, but is not limited to, sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.


ISO/IEC 27032:
rühm inimesi ja vahendeid
kohustuste, õiguste ja suhete korraldusega:
- selles standardis eristatakse isikust
- võidakse eristada riigist
(mida üldiselt loetakse organisatsiooniks)

ISO/IEC 24762:
info- ja sidetehnoloogia
avariitaaste teenuseid kasutav olem

ülevaateid
https://www.lucidchart.com/blog/types-of-organizational-structures

https://engagesupport.campuslabs.com/hc/en-us/articles/360001200206-Organization-Statuses-vs-Organization-Types-vs-Organization-Categories

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/forms-of-businesses

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organizations

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Types_of_organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_organizations

vt ka
- auditeeritav organisatsioon
- auditeeriv organisatsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- korraldus (1)
- organisatsiooni
- organisatsiooni identiteet
- organisatsiooni normkarkass
- organisatsiooni turvapoliitika
- organisatsiooniline
- organisatsioonisisene
- organisatsiooniskeem
- Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, ISO
- Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, ICAO
- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon
- sideorganisatsioon
- Wassenaari kokkuleppe organisatsioon
- üleorganisatsiooniline
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika