AKIT
English Eesti

organization (1)

organisatsioon

olemus
inimeste rühm, mis
- on struktureeritud ja hallatav
- tegutseb ühise sihiga
- on formaalselt või õiguslikult ühendatud
- suhtleb väliskeskkonnaga

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
rühm, kellel on oma ülesanded
ning on kohustused, õigused ja suhted
enda eesmärkide saavutamiseks:
- ainuomanik
- äriühing
- korporatsioon
- firma
- ettevõte
- asutus
- seltsing
- heategevusühing
- nende osa või kombinatsioon
- tulunduslik või mitte
- avalik või eraõiguslik

ISO/IEC 27032:
rühm inimesi ja vahendeid
kohustuste, õiguste ja suhete korraldusega:
- selles standardis eristatakse isikust
- võidakse eristada riigist
(mida üldiselt loetakse organisatsiooniks)

ISO/IEC 24762:
info- ja sidetehnoloogia
avariitaaste teenuseid kasutav olem

vt ka
- auditeeritav organisatsioon
- auditeeriv organisatsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- organisatsiooni
- organisatsiooni identiteet
- organisatsiooni normkarkass
- organisatsiooni turvapoliitika
- organisatsiooniline
- organisatsioonisisene
- organisatsiooniskeem
- Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, ISO
- Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, ICAO
- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon
- sideorganisatsioon
- Wassenaari kokkuleppe organisatsioon
- üleorganisatsiooniline
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

vt ka
- korraldus (1)