official language (1)

ametlik keel (1), ametikeel; asjaajamiskeel

olemus
ametlike toimingute keel, asjassepuutuvas
riigis, organisatsioonis, sündmuses või kontekstis

Encyclopedia.com:
a language used for official purposes, especially as the medium of a national government

näiteid
Eesti: ametlik keelekasutus peab vastama eesti kirjakeele normile https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015022
EL: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari (mõnedes asutustes: inglise, prantsuse, saksa)
ITU: inglise, prantsuse, hispaania
NATO: inglise, prantsuse
ÜRO: araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse, vene

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Official_language

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages_by_country_and_territory

vt ka
- riigikeel

Toimub laadimine

official language (1)

ametlik keel (1), ametikeel; asjaajamiskeel

olemus
ametlike toimingute keel, asjassepuutuvas
riigis, organisatsioonis, sündmuses või kontekstis

Encyclopedia.com:
a language used for official purposes, especially as the medium of a national government

näiteid
Eesti: ametlik keelekasutus peab vastama eesti kirjakeele normile https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015022
EL: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari (mõnedes asutustes: inglise, prantsuse, saksa)
ITU: inglise, prantsuse, hispaania
NATO: inglise, prantsuse
ÜRO: araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse, vene

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Official_language

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages_by_country_and_territory

vt ka
- riigikeel

Palun oodake...

Tõrge

official language (1)

ametlik keel (1), ametikeel; asjaajamiskeel

olemus
ametlike toimingute keel, asjassepuutuvas
riigis, organisatsioonis, sündmuses või kontekstis

Encyclopedia.com:
a language used for official purposes, especially as the medium of a national government

näiteid
Eesti: ametlik keelekasutus peab vastama eesti kirjakeele normile https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015022
EL: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari (mõnedes asutustes: inglise, prantsuse, saksa)
ITU: inglise, prantsuse, hispaania
NATO: inglise, prantsuse
ÜRO: araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse, vene

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Official_language

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages_by_country_and_territory

vt ka
- riigikeel

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!