AKIT
English Eesti

ITU

ITU

(= International Telecommunications Union,
Rahvusvaheline Elekterside Liit)

olemus
ÜRO asutus alates 1947
- vanim ülemaailmne rahvusvaheline
organisatsioon, loodud 1865
- edendab info- ja sidetehnoloogiat
- koordineerb raadiospektri kasutamist
- edendab koostööd satelliidiorbiitide alal
- edendab rahvusvaheliste standardite
loomist ja koordineerimist
- teeb koostööd muude
standardiorganisatsioonidega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union

http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations-Related-Agencies/The-International-Telecommunication-Union-ITU.html

standardid
https://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/recs.aspx

veebisait
https://www.itu.int

vt ka
- ITU-T