one-to-one comparison

üks-ühega võrdlus, monovõrdlus

olemus
ühe olemi võrdlemine teise olemiga
= comparing one entity to another entity

näide
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusskoori saamise protsess, mis võrdleb
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimikuid
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetrilis(t)e etaloni(de)ga
Märkus 1 Mitmeprofiilses süsteemis võivad
biomeetriline teimik ja biomeetriline etalon
sisaldada mitut biomeetrilist profiili.
Märkus 2 Mõned monovõrdluse algoritmid (st need, mis kasutavad skoori normaliseerimist, kohortmudeleid või tõepärasuhet) võivad nõuda ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimiku võrdlemist mitme subjekti etalonidega, kuid genereeritav võrdlusskoor näitab ikkagi ühe subjekti teimiku(te) ja ühe subjekti etaloni sarnasust, seega on see monovõrdlus.
= process in which biometric probe(s) from one biometric data subject is compared to biometric reference(s) from one biometric data subject to produce a comparison score
Note 1. In the case of a multi-modal biometric system, the biometric probe and the biometric reference may contain multiple biometric modes.
Note 2. Some one-to-one comparison algorithms, i.e. those using score normalization, cohort models or likelihood-ratios, may require comparisons of the biometric probefrom one biometric data subject to biometric references from multiple biometric data subjects. Nevertheless the comparison score generated refers to the similarity between biometric probe(s) of one biometric data subject and a biometric reference of one biometric data subject; therefore the process is considered a one-to-one comparison.


vt ka
- simultaanvõrdlus

Toimub laadimine

one-to-one comparison

üks-ühega võrdlus, monovõrdlus

olemus
ühe olemi võrdlemine teise olemiga
= comparing one entity to another entity

näide
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusskoori saamise protsess, mis võrdleb
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimikuid
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetrilis(t)e etaloni(de)ga
Märkus 1 Mitmeprofiilses süsteemis võivad
biomeetriline teimik ja biomeetriline etalon
sisaldada mitut biomeetrilist profiili.
Märkus 2 Mõned monovõrdluse algoritmid (st need, mis kasutavad skoori normaliseerimist, kohortmudeleid või tõepärasuhet) võivad nõuda ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimiku võrdlemist mitme subjekti etalonidega, kuid genereeritav võrdlusskoor näitab ikkagi ühe subjekti teimiku(te) ja ühe subjekti etaloni sarnasust, seega on see monovõrdlus.
= process in which biometric probe(s) from one biometric data subject is compared to biometric reference(s) from one biometric data subject to produce a comparison score
Note 1. In the case of a multi-modal biometric system, the biometric probe and the biometric reference may contain multiple biometric modes.
Note 2. Some one-to-one comparison algorithms, i.e. those using score normalization, cohort models or likelihood-ratios, may require comparisons of the biometric probefrom one biometric data subject to biometric references from multiple biometric data subjects. Nevertheless the comparison score generated refers to the similarity between biometric probe(s) of one biometric data subject and a biometric reference of one biometric data subject; therefore the process is considered a one-to-one comparison.


vt ka
- simultaanvõrdlus

Palun oodake...

Tõrge

one-to-one comparison

üks-ühega võrdlus, monovõrdlus

olemus
ühe olemi võrdlemine teise olemiga
= comparing one entity to another entity

näide
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusskoori saamise protsess, mis võrdleb
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimikuid
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetrilis(t)e etaloni(de)ga
Märkus 1 Mitmeprofiilses süsteemis võivad
biomeetriline teimik ja biomeetriline etalon
sisaldada mitut biomeetrilist profiili.
Märkus 2 Mõned monovõrdluse algoritmid (st need, mis kasutavad skoori normaliseerimist, kohortmudeleid või tõepärasuhet) võivad nõuda ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimiku võrdlemist mitme subjekti etalonidega, kuid genereeritav võrdlusskoor näitab ikkagi ühe subjekti teimiku(te) ja ühe subjekti etaloni sarnasust, seega on see monovõrdlus.
= process in which biometric probe(s) from one biometric data subject is compared to biometric reference(s) from one biometric data subject to produce a comparison score
Note 1. In the case of a multi-modal biometric system, the biometric probe and the biometric reference may contain multiple biometric modes.
Note 2. Some one-to-one comparison algorithms, i.e. those using score normalization, cohort models or likelihood-ratios, may require comparisons of the biometric probefrom one biometric data subject to biometric references from multiple biometric data subjects. Nevertheless the comparison score generated refers to the similarity between biometric probe(s) of one biometric data subject and a biometric reference of one biometric data subject; therefore the process is considered a one-to-one comparison.


vt ka
- simultaanvõrdlus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!