AKIT
English Eesti

Wassenaar Arrangement

Wassenaari kokkuleppe organisatsioon

NB! Pole sama mis Wassenaar Agreement (1982. a. Wassenaari leping Hollandi tööandjate ja ametiühingute vahel)

( = The Wassenaar Arrangement on Export Controls
for Conventional Arms and
Dual-Use Goods and Technologies,
Wassenaari kokkulepe tavarelvade ning
kahese kasutusega kaupade ja tehnoloogiate
ekspordi reguleerimiseks)

olemus
koordineeriv õiguslikult mittesiduv ühendus
- asutatud 1996. a. Wassenaaris Hollandis
- 42 liikmesriiki (2018)
- keskus Viinis
- reguleerimisaluseks on piirangutega alade loend

piiranguloend
põhiloend:
kahese kasutusega kaubad ja tehnoloogia kümnel alal:
- erimaterjalid ja nendega seotud seadmed
- materjalitöötlus
- elektroonika
- arvutid
- side
- infoturve
- andurid ja laserid
- navigatsioon ja avioonika
- merendus
- lennundus, kosmosetehnika ja reaktiivmootorid
sõjavarustuse loendis on 22 kategooriat

veebisait
http://www.wassenaar.org/