AKIT
English Eesti

window of vulnerability

nõrkuseaken

ajavahemik, mille jooksul on võimalik nõrkust ära kasutada