AKIT
English Eesti

window of vulnerability

nõrkuseaken

olemus
ajavahemik, mille jooksul
on võimalik nõrkust ära kasutada
=
the time from when the security hole was introduced or manifested, to when it was removed