AKIT
English Eesti

window of vulnerability

nõrkuseaken

olemus
ajavahemik, mille jooksul
on võimalik nõrkust ära kasutada