AKIT
English Eesti

vulnerability

nõrkus (1), turvanõrkus; turvaauk (1)

Õ:riskimudelites tähendab nõrka kohta, mitte üldist omadust, seega mitte näiteks "haavatavus" (kui katus on katki, on seal auk, mitte haavatavus)

olemus
(1a)
vara, süsteemi või protsessi
kavandi, teostuse või käituse nõrk koht,
mille kaudu riskiallikas võib tekitada
tagajärjega sündmuse
(1b)
turvameetme puudulikkus või puudumine
(vt ka turvaauk)

ISO Guide 73:
olemuslikud omadused, millest tuleneb avatus riskiallikale, mis võib viia tagajärjega sündmuseni

ISO 27005:
vara või varade rühma nõrk koht,
mille saab ära kasutada üks või mitu ohtu

ISO/IEC 27000 jt:
vara või meetme nõrk koht,
mille saab ära kasutada üks või mitu ohtu

ISO/IEC 29147, 30111:
tarkvara, riistvara või võrgustatud teenuse nõrk koht,
mida saab ära kasutada:
- lahendusdefekt
- halvad haldusprotsessid
- teadlikkuse ja koolituse puudumine
- seniste tavade täiustamata jätmine

CC:
hindamisobjekti nõrk koht,
mida saab mõnes keskkonnas kasutada funktsionaalsete turvanõuete rikkumiseks

CVE:
tarkvaraviga, mida ründaja saab otseselt kasutada süsteemi turvapoliitika rikkumiseks

ülevaateid
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-51r1.pdf

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/nistir-8138/nistir_8138_draft.pdf

http://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Vulnerability%20Rediscovery.pdf

https://www.welivesecurity.com/2015/02/27/exploits-work/

https://thehackernews.com/2021/05/top-11-security-flaws-russian-spy.html

nõrkuseandmikke
- CVE
- CVSS

https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/

https://nvd.nist.gov/

http://www.internetbankingaudits.com/list_of_vulnerabilities.htm

http://arch.simplicable.com/arch/new/the-big-list-of-information-security-vulnerabilities

https://www.symantec.com/security_response/landing/vulnerabilities.jsp

http://seclists.org/

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Periodic_Table_of_Vulnerabilities

https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins

https://qualysguard.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/knowledgebase/vulnerability_categories.htm

vt ka
- eksploitnõrkus
- hiiresidenõrkus
- ilmnenud potentsiaalsed nõrkused
- jääknõrkus
- kaugnõrkus
- lõppseadmenõrkus
- nõrkus (2)
- nõrkuse elutsükkel
- nõrkuseaken
- nõrkuseanalüüs
- nõrkusehaldus
- nõrkusehinne
- nõrkuseleevendus
- nõrkuseotsing
- nõrkuseväline oht
- nõrkuste arv
- nõrkuste kuulutamine
- potentsiaalne nõrkus
- süstinõrkus
- vaheletrügimisnõrkus
- ärakasutuslik nõrkus