AKIT
English Eesti

residual vulnerability

jääknõrkus

olemus
CC: nõrkus, mida ei saa hindamisobjekti käituskeskkonnas ära kasutada, kuid mida saab funktsionaalsete turvanõuete rikkumiseks kasutada ründaja, kelle ründepotentsiaal on suurem selle keskkonna puhul eeldatavast