AKIT
English Eesti

residual risk

jääkrisk

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300, ISO/IEC 27000 jt:
pärast riskikäsitlust säiliv risk,
- võib sisaldada tuvastamata riski