AKIT
English Eesti

non-vulnerability threat

nõrkuseväline oht

olemus
oht, mis ei ole suunatud mingile nõrkusele (1)

näiteid
- jõurünne
- ummistusrünne