normal distribution

normaaljaotus, Gaussi jaotus

olemus
pideva juhusliku suuruse X tõenäosusjaotus, millele vastav tihedusfunktsioon on Gaussi funktsioon

Wiktionary:
(statistics) any of a family of continuous probability distributions such that the probability density function is the Gaussian function

ühemõõtmelisel juhul
kirjeldab seda jaotust tihedusfunktsioon
\(f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\) , kus
\(\mu\) on keskväärtus ja näitab jaotuse paiknemist reaalarvskaalal
\(\sigma\) on standardhälve ja iseloomustab jaotuse laiust

Gauss.png
teke
kui vaatlustulem on paljude üksteisest nõrgalt sõltuvate mõjurite toimete summa, läheneb ta jaotus normaaljaotusele

ülevaateid
https://studiousguy.com/real-life-examples-normal-distribution/

https://www.mathsisfun.com/data/standard-normal-distribution.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_normal_distribution

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.64.1799&rep=rep1&type=pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Normal_distribution

rakendusi
https://iase-web.org/documents/papers/icots6/6c2_taub.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/normal-distribution-its-applications-quality-control-process-shaikh

https://www.ck12.org/book/ck-12-advanced-probability-and-statistics-concepts/section/5.3/

https://faculty.elgin.edu/dkernler/statistics/ch07/7-2.html

Toimub laadimine

normal distribution

normaaljaotus, Gaussi jaotus

olemus
pideva juhusliku suuruse X tõenäosusjaotus, millele vastav tihedusfunktsioon on Gaussi funktsioon

Wiktionary:
(statistics) any of a family of continuous probability distributions such that the probability density function is the Gaussian function

ühemõõtmelisel juhul
kirjeldab seda jaotust tihedusfunktsioon
\(f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\) , kus
\(\mu\) on keskväärtus ja näitab jaotuse paiknemist reaalarvskaalal
\(\sigma\) on standardhälve ja iseloomustab jaotuse laiust

Gauss.png
teke
kui vaatlustulem on paljude üksteisest nõrgalt sõltuvate mõjurite toimete summa, läheneb ta jaotus normaaljaotusele

ülevaateid
https://studiousguy.com/real-life-examples-normal-distribution/

https://www.mathsisfun.com/data/standard-normal-distribution.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_normal_distribution

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.64.1799&rep=rep1&type=pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Normal_distribution

rakendusi
https://iase-web.org/documents/papers/icots6/6c2_taub.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/normal-distribution-its-applications-quality-control-process-shaikh

https://www.ck12.org/book/ck-12-advanced-probability-and-statistics-concepts/section/5.3/

https://faculty.elgin.edu/dkernler/statistics/ch07/7-2.html

Palun oodake...

Tõrge

normal distribution

normaaljaotus, Gaussi jaotus

olemus
pideva juhusliku suuruse X tõenäosusjaotus, millele vastav tihedusfunktsioon on Gaussi funktsioon

Wiktionary:
(statistics) any of a family of continuous probability distributions such that the probability density function is the Gaussian function

ühemõõtmelisel juhul
kirjeldab seda jaotust tihedusfunktsioon
\(f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\) , kus
\(\mu\) on keskväärtus ja näitab jaotuse paiknemist reaalarvskaalal
\(\sigma\) on standardhälve ja iseloomustab jaotuse laiust

Gauss.png
teke
kui vaatlustulem on paljude üksteisest nõrgalt sõltuvate mõjurite toimete summa, läheneb ta jaotus normaaljaotusele

ülevaateid
https://studiousguy.com/real-life-examples-normal-distribution/

https://www.mathsisfun.com/data/standard-normal-distribution.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_normal_distribution

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.64.1799&rep=rep1&type=pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Normal_distribution

rakendusi
https://iase-web.org/documents/papers/icots6/6c2_taub.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/normal-distribution-its-applications-quality-control-process-shaikh

https://www.ck12.org/book/ck-12-advanced-probability-and-statistics-concepts/section/5.3/

https://faculty.elgin.edu/dkernler/statistics/ch07/7-2.html

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!