AKIT
English Eesti

random variable

juhuslik suurus, juhuslik muutuja