AKIT
English Eesti

random variable

juhuslik suurus, juhuslik muutuja

olemus
ISO 3534: valimruumil määratletud funktsioon, mille väärtused on reaalarvude k-korteežid (k-mõõtmelised vektorid)

vt ka
- juhuslik arv
- juhuslik protsess