AKIT
English Eesti

random process

juhuslik protsess, stohhastiline protsess