AKIT
English Eesti

sample space

valimruum

ISO 3534, tõenäosusteoorias: kõigi võimalike tulemite hulk