AKIT
English Eesti

likelihood (1)

võimalikkus

Õ:standardmääratlust arvestades on otstarbekas eristada tõenäosusest

olemus
ISO Guide 73: millegi juhtumise võimalus,
- mis on määratletud, mõõdetud või määratud
------ objektiivselt või subjektiivselt,
------ kvalitatiivselt või kvantitatiivselt
- ning mida kirjeldatakse
------ üldises väljenduses või
------ matemaatiliselt, näiteks
------------ tõenäosusega või sagedusega
------------ mingil määratud ajavahemikul