AKIT
English Eesti

likelihood (1)

võimalikkus

Õ:arvestades määratlusi
matemaatikas ja standardites,
on otstarbekas eristada tõenäosusest

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300:
millegi juhtumise võimalus;
riskihalduse terminoloogias:
võimalus, mis on määratletud, mõõdetud või määratud
objektiivselt või subjektiivselt,
kvalitatiivselt või kvantitatiivselt, ning mida kirjeldatakse
üldises väljenduses või matemaatiliselt, näiteks
tõenäosusega või sagedusega
mingil määratud ajavahemikul
=
chance of something happening
Note 1. In risk management terminology, the word “likelihood” is used to refer to the chance of something happening, whether defined, measured or determined objectively or subjectively, qualitatively or quantitatively, and described using general terms or mathematically (such as a probability or a frequency over a given time period).


Britannica:
Likelihood, or chance
In mathematics, a subjective assessment of possibility that, when assigned a numerical value on a scale between impossibility (0) and absolute certainty (1), becomes a probability (see probability theory). Thus, the numerical assignment of a probability depends on the notion of likelihood. If, for example, an experiment (e.g., a die toss) can result in six equally likely possible outcomes, the probability of each is 1/6.

ülevaateid
https://projectmanagers.org/management/risk/difference-between-likelihood-vs-probability/

https://mathworld.wolfram.com/Likelihood.html

https://osf.io/q3wnc/download

https://medium.com/swlh/probability-vs-likelihood-cdac534bf523

https://www.lesswrong.com/posts/6vMBpZtoRw4ia2JrK/probability-vs-likelihood

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2515245917744314