AKIT
English Eesti

likelihood (1)

võimalikkus

Õ:arvestades määratlusi
matemaatikas ja standardites,
on otstarbekas eristada tõenäosusest

olemus
ISO Guide 73:
millegi juhtumise võimalus,
- mis on määratletud, mõõdetud või määratud
------ objektiivselt või subjektiivselt,
------ kvalitatiivselt või kvantitatiivselt
- ning mida kirjeldatakse
------ üldises väljenduses või
------ matemaatiliselt, näiteks
tõenäosusega või sagedusega
mingil määratud ajavahemikul

Britannica:
Likelihood, or chance
In mathematics, a subjective assessment of possibility that, when assigned a numerical value on a scale between impossibility (0) and absolute certainty (1), becomes a probability (see probability theory). Thus, the numerical assignment of a probability depends on the notion of likelihood. If, for example, an experiment (e.g., a die toss) can result in six equally likely possible outcomes, the probability of each is 1/6.

ülevaateid
https://projectmanagers.org/management/risk/difference-between-likelihood-vs-probability/

https://mathworld.wolfram.com/Likelihood.html

https://osf.io/q3wnc/download

https://medium.com/swlh/probability-vs-likelihood-cdac534bf523

https://www.lesswrong.com/posts/6vMBpZtoRw4ia2JrK/probability-vs-likelihood

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2515245917744314