AKIT
English Eesti

free software

vaba tarkvara

Õ:mitmes suvalises tähenduses käibiv "vabavara" on eksitav

olemus
"vaba" tähendab, et kasutajal on vabadus tarkvaratoodet kasutada ja suvaliselt muuta:
- õigusi võidakse mõnevõrra piirata litsentsiga (vt näiteks GNU üldine avalik litsents)
- ei tarvitse olla priivara
- on peaaegu sama mis lähtekoodtarkvara

täpsemalt
https://www.gnu.org/philosophy/categories.html

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

https://www.debian.org/intro/free.html

https://mako.cc/writing/hill-freedom_for_users.html