AKIT
English Eesti

sampling unit

valikuühik

statistikas: üldkogumi vähim huvialune jaotis

näiteid
- üksikisik
- leibkond
- haldusüksus
- arvväärtus
- mingi abstraktne olem