AKIT
English Eesti

basis of a lattice

võre baas

olemus
võre elementide (vektorite) selline hulk R,
milles iga element v avaldub üheselt
hulga R elementide lineaarkombinatsioonina
v = n1·b1 + ... + nm·bm , kus
ni on täisarvud (vektori koordinaadid baasil B)
bi on hulga B elemendid

üksikasju
https://arxiv.org/pdf/math/0611602.pdf

vt ka
- võre baasitaandus
- võrekrüptograafia