AKIT
English Eesti

key pair

võtmepaar

Õ:privaatvõtit samastavad
salajase võtmega ainult võhikud

olemus
kaks krüptovõtit, mis on
üksteisega matemaatiliselt seotud:
- avalik võti ja privaatvõti
- ühega neist krüpteeritud sõnumit
saab dekrüpteerida ainult teise abil
- avaliku võtme teadmine
ei võimalda leida privaatvõtit

täpsemalt
https://www.preveil.com/blog/public-and-private-key/

vt ka
- asümmeetriline võtmepaar
- avaliku võtmega krüptograafia