AKIT
English Eesti

decryption

dekrüpteerimine

Õ:"dešifreerimine" on süsteemiväline ja aegunud vaste

olemus
krüptogrammi teisendamine algseks avatekstiks selleks määratud algoritmi ja krüptovõtme(te) abil

ISO/IEC 9797, 10116, 11770, 18033, 29192 jm: vastava krüpteerimise pöördoperatsioon

ISO/IEC 2382: krüptogrammist algsete talle vastavate andmete saamise protsess