AKIT
English Eesti

computational Diffie-Hellman problem

Diffie ja Hellmani arvutusprobleem, Diffie ja Hellmani probleem

olemus
tsüklilises rühmas moodustajaga \(g\) leida etteantud astmete \(g^a\) ja \(g^b\) põhjal (astendajaid \(a\) ja \(b\) teadmata) aste \(g^{ab}\)

võimalik lahendusviis on diskreetlogaritmi
arvutamine

modifikatsioon
Diffie ja Hellmani otsustusprobleem

ülevaateid
http://cryptography.wikia.com/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_problem

https://www.math.auckland.ac.nz/~sgal018/crypto-book/ch21.pdf

https://iacr.org/archive/eurocrypt2006/40040001/40040001.pdf