AKIT
English Eesti

private key

privaatvõti

Õ:mõnedes Eesti õigusaktides
privaatvõtme tähenduses kasutatav
"isiklik võti" on lubamatult eksitav
-- näiteks on Saksa ID-kaardi süsteemis
sadadel kaartidel sama privaatvõti
(see takistab inimeste identifitseerimist
võtme kaudu);
privaatvõti võib olla ka muudel
"mitteisikutel", näiteks seadmetel ja programmidel

olemus
avaliku võtmega krüptograafias:
- süsteemi võtmepaari kuuluv
ühe suhtluspoole mitteavalik
krüptovõti
- nimetus väldib segiajamist
salajase võtmega krüptograafiasse
kuuluva salajase võtmega, mis
------ on samuti mitteavalik, kuid
------ ühine ja
------ vajab edastamist

standardmääratlusi
ISO/IEC 9796, 9798, 11770, 13888, 17960, 18014, 18033, 19790, TR 29149, 29150:
võti, mis kuulub olemi
asümmeetrilisse võtmepaari:
- hoitakse privaatsena
- seda peaks kasutama ainult see olem
- signatuurisüsteemis
määrab signatuuriteisenduse
- krüpteerimissüsteemis
määrab dekrüpteerimisteisenduse
- asümmeetrilise süsteemi turvalisus
sõltub selle võtme privaatsusest

ISO 11568, 15782:
olemi võtmepaari kuuluv võti,
mida teab ainult see olem

ISO/IEC 9798, 29167:
andmeüksus,
- mis kuulub asümmeetrilisse paari ning
- mida tuleb hoida salajas ja
- mida peaks kasutama ainult taotleja,
määrates sellega oma identiteedi

ISO/IEC 10181, 18307, 21091, 22600:
asümmeetrilise krüptoalgoritmiga kasutatav võti,
- piiratud kuuluvusega
- harilikult kuulub ühele olemile

ISO/IEC 2382:
dekrüpteerimisvõti, mis on mõeldud
omanikule ainukasutuseks

vt ka
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegenerator