AKIT
English Eesti

private key

privaatvõti

Õ:mõnedes Eesti õigusaktides privaatvõtme tähenduses kasutatav "isiklik võti" on lubamatult eksitav -- näiteks on Saksa ID-kaardi süsteemis sadadel kaartidel sama privaatvõti (see takistab inimeste identifitseerimist võtme kaudu); privaatvõti võib olla ka muudel "mitteisikutel", näiteks seadmetel ja programmidel

olemus
avaliku võtmega krüptograafilise süsteemi võtmepaari kuuluv mitteavalik ühe suhtluspoole krüptovõti:
- nimetus väldib segiajamist salajase võtmega krüptograafias kasutatava samuti mitteavaliku, kuid ühise ja edastamist vajava salajase võtmega

standardmääratlusi
ISO/IEC 9796, 9798, 11770, 13888, 17960, 18014, 18033, 19790, TR 29149, 29150: olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv privaatsena hoitav võti, mida peaks kasutama ainult see olem; signatuurisüsteemis määrab signatuuriteisenduse, krüpteerimissüsteemis määrab dekrüpteerimisteisenduse; asümmeetrilise süsteemi turvalisus sõltub selle võtme privaatsusest

ISO 11568, 15782: olemi võtmepaari kuuluv võti, mida teab ainult see olem

ISO/IEC 9798, 29167: asümmeetrilisse paari kuuluv andmeüksus, mida tuleb hoida salajas ja mida peaks kasutama ainult taotleja kooskõlas mingi sobiva reageerimisviisiga, määrates sellega oma identiteedi

ISO/IEC 10181, 18307, 21091, 22600: asümmeetrilise krüptoalgoritmiga kasutatav piiratud kuuluvusega (harilikult ühe olemi) võti

ISO/IEC 2382: omanikule ainukasutuseks mõeldud dekrüpteerimisvõti