AKIT
English Eesti

private key generator

privaatvõtmegeneraator

olemus
ISO/IEC 18033:
privaatvõtmete kogumeid
genereeriv olem või funktsioon
=
entity or function which generates a set of private keys

näiteid
https://privatekeys.pw/keys/bitcoin/random