AKIT
English Eesti

decryption

dekrüpteerimine

Õ:(i) "dešifreerimine" on süsteemiväline ja aegunud vaste
(ii) kodeerimine selles tähenduses on tugevalt eksitav

olemus
krüptogrammi teisendamine algseks avatekstiks,
selleks määratud algoritmi ja krüptovõtme(te) abil

ISO/IEC 9797, 10116, 11770, 18033, 29192 jm:
vastava krüpteerimise pöördoperatsioon
=
reversal of a corresponding encryption

ISO/IEC 2382:
krüptogrammist algsete talle vastavate andmete
saamise protsess
=
the process of obtaining, from a ciphertext, the original corresponding data

ülevaateid
https://circuitglobe.com/difference-between-encryption-and-decryption.html

vt ka
- dekrüpteerimisalgoritm
- dekrüptor
- krüpteerimine
- krüptorünne
- krüptosüsteem