data (2)

andme-; andmete

olemus
liitsõnades ja sõnaühendites:
andmetesse puutuv
=
relating to data

näiteid
- andmeaidastus
- andmeait
- andmeait teenusena
- andmeallika autentimine
- andmeanalüüs
- andmeanalüütika
- andmearendaja
- andmebaas
- andmebaasi elutsükli haldus
- andmebaasibrauser
- andmebaasidraiver
- andmebaasihaldur
- andmebaasihalduse süsteem
- andmebaasimootor
- andmebaasipõhine
- andmebaasiserver
- andmebaasiülem
- andmebaasstandard
- andmeelement
- andmefail
- andmehaldur
- andmehaldus
- andmehalduse platvorm
- andmehoidla
- andmehõive (1)
- andmehõive (2)
- andmejaam
- andmejahvatus
- andmejuhitav
- andmekadu
- andmekaeve
- andmekaevur
- andmekahandus
- andmekaitse
- Andmekaitse Inspektsioon
- andmekaitseametnik
- andmekandja
- andmekandjate käitlus
- andmekandjate saneerimine
- andmekaotus
- andmekapp
- andmekestlikkus; andmete kestlikkus
- andmekiht
- andmekiirus
- andmekogu (1)
- andmekogu (2)
- andmekogude seadus (Eesti)
- andmekogum
- andmekonveier
- andmekoorimine
- andmekoosseis
- andmekoristus
- andmekorrastus
- andmekvaliteet; andmete kvaliteet
- andmekäitleja
- andmelaadur
- andmeladu
- andmelaienduse tehnoloogia
- andmelaondus
- andmelaostus
- andmeleke
- andmeliidendus; andmeliidend
- andmelinkimine
- andmelõhestus
- andmelõpmik
- andmelähendus
- andmemaht (1)
- andmemaht (2)
- andmeneel
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)
- andmepank
- andmeplatvorm teenusena
- andmepoliitika
- andmeprotsessor
- andmepõhine
- andmepõhine rünne
- andmepääs
- andmepöördus
- andmepüük
- andmereostus
- andmeressursside haldus
- andmerike
- andmesaak
- andmesalvesti
- andmesalvestus
- andmeside
- andmesidestus
- andmesidevõrk
- andmesidumine
- andmesilo
- andmesisestus; andmete sisestus
- andmesorimine
- andmestruktuuriskeem
- andmesubjekt
- andmesubjekti pääsuõigused
- andmesuveräänsus
- andmesõnastik
- andmesäästlikkus
- andmesäilitus
- andmesööde
- andmesöötur
- andmetalletus
- andmetalletus teenusena
- andmetarnija
- andmetasand
- andmete agregeerimine
- andmete aidastus
- andmete aproksimeerimine
- andmete ekstraheerimine; andmete ekstraktimine
- andmete genereerimine
- andmete hindamine
- andmete häving
- andmete kaitse
- andmete ladustus
- andmete manipuleerimine
- andmete omanik
- andmete pehkimine
- andmete porditavus
- andmete põlvkond
- andmete ristkasutus
- andmete saalimine
- andmete saaste
- andmete taaste
- andmete teisendus
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- andmete turve
- andmete turve teenusena
- andmete täpsus
- andmete valideerimine, andmete valiidsuskontroll
- andmete vananemine
- andmete viimistlus; andmeviimistlus
- andmete vorming; andmevorming
- andmete väänamine
- andmeteadlik salvesti
- andmeteadus
- andmeterviklus
- andmetest väljavõtete tegemine
- andmetoode
- andmetroojan
- andmetundlik rike
- andmetöötlus
- andmetöötlusplokk
- andmetöötlusseade
- andmetöötlussüsteem
- andmetöötlusvahend
- andmetüüp
- andmeuputus
- andmevahetus
- andmevakk
- andmevalgustus
- andmevalitsemine
- andmevalmendus
- andmevara
- andmevargus
- andmevoog
- andmevool
- andmevooskeem
- andmevõre
- andmevõrk
- andmevõti
- andmeväärtusahel
- andmeüksus
- andmeüksuse esitus
- biomeetriaandmesubjekt
- biomeetriaandmete allikas
- biomeetriaandmete haldur
- biomeetriaandmete kirje, biomeetriaandmekirje
- biomeetriaandmete plokk, biomeetriaandmeplokk
- biomeetriline andmevahetuskirje, BDIR-kirje, BDIR
- digitaalne andmekandja
- DNS-andmevargus
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- Euroopa Andmekaitseinspektor
- hajus andmebaas
- info-
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- jurisdiktsioonidevaheline andmeedastus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- kontseptuaalne andmemudel
- lameandmebaas
- linkandmete meetod
- mobiilne andmeside
- operatiivandmebaas
- pilvandmete porditavus
- pilvevõimeline andmekaitse
- protokolliandmeüksus
- püsilik andmestruktuur
- relatsioonandmebaas
- residentandmebaas, residentbaas
- rööpsus andmetasemel
- salgamatuse andmevahetus
- teabe-
- traadita andmeside turve

Toimub laadimine

data (2)

andme-; andmete

olemus
liitsõnades ja sõnaühendites:
andmetesse puutuv
=
relating to data

näiteid
- andmeaidastus
- andmeait
- andmeait teenusena
- andmeallika autentimine
- andmeanalüüs
- andmeanalüütika
- andmearendaja
- andmebaas
- andmebaasi elutsükli haldus
- andmebaasibrauser
- andmebaasidraiver
- andmebaasihaldur
- andmebaasihalduse süsteem
- andmebaasimootor
- andmebaasipõhine
- andmebaasiserver
- andmebaasiülem
- andmebaasstandard
- andmeelement
- andmefail
- andmehaldur
- andmehaldus
- andmehalduse platvorm
- andmehoidla
- andmehõive (1)
- andmehõive (2)
- andmejaam
- andmejahvatus
- andmejuhitav
- andmekadu
- andmekaeve
- andmekaevur
- andmekahandus
- andmekaitse
- Andmekaitse Inspektsioon
- andmekaitseametnik
- andmekandja
- andmekandjate käitlus
- andmekandjate saneerimine
- andmekaotus
- andmekapp
- andmekestlikkus; andmete kestlikkus
- andmekiht
- andmekiirus
- andmekogu (1)
- andmekogu (2)
- andmekogude seadus (Eesti)
- andmekogum
- andmekonveier
- andmekoorimine
- andmekoosseis
- andmekoristus
- andmekorrastus
- andmekvaliteet; andmete kvaliteet
- andmekäitleja
- andmelaadur
- andmeladu
- andmelaienduse tehnoloogia
- andmelaondus
- andmelaostus
- andmeleke
- andmeliidendus; andmeliidend
- andmelinkimine
- andmelõhestus
- andmelõpmik
- andmelähendus
- andmemaht (1)
- andmemaht (2)
- andmeneel
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)
- andmepank
- andmeplatvorm teenusena
- andmepoliitika
- andmeprotsessor
- andmepõhine
- andmepõhine rünne
- andmepääs
- andmepöördus
- andmepüük
- andmereostus
- andmeressursside haldus
- andmerike
- andmesaak
- andmesalvesti
- andmesalvestus
- andmeside
- andmesidestus
- andmesidevõrk
- andmesidumine
- andmesilo
- andmesisestus; andmete sisestus
- andmesorimine
- andmestruktuuriskeem
- andmesubjekt
- andmesubjekti pääsuõigused
- andmesuveräänsus
- andmesõnastik
- andmesäästlikkus
- andmesäilitus
- andmesööde
- andmesöötur
- andmetalletus
- andmetalletus teenusena
- andmetarnija
- andmetasand
- andmete agregeerimine
- andmete aidastus
- andmete aproksimeerimine
- andmete ekstraheerimine; andmete ekstraktimine
- andmete genereerimine
- andmete hindamine
- andmete häving
- andmete kaitse
- andmete ladustus
- andmete manipuleerimine
- andmete omanik
- andmete pehkimine
- andmete porditavus
- andmete põlvkond
- andmete ristkasutus
- andmete saalimine
- andmete saaste
- andmete taaste
- andmete teisendus
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- andmete turve
- andmete turve teenusena
- andmete täpsus
- andmete valideerimine, andmete valiidsuskontroll
- andmete vananemine
- andmete viimistlus; andmeviimistlus
- andmete vorming; andmevorming
- andmete väänamine
- andmeteadlik salvesti
- andmeteadus
- andmeterviklus
- andmetest väljavõtete tegemine
- andmetoode
- andmetroojan
- andmetundlik rike
- andmetöötlus
- andmetöötlusplokk
- andmetöötlusseade
- andmetöötlussüsteem
- andmetöötlusvahend
- andmetüüp
- andmeuputus
- andmevahetus
- andmevakk
- andmevalgustus
- andmevalitsemine
- andmevalmendus
- andmevara
- andmevargus
- andmevoog
- andmevool
- andmevooskeem
- andmevõre
- andmevõrk
- andmevõti
- andmeväärtusahel
- andmeüksus
- andmeüksuse esitus
- biomeetriaandmesubjekt
- biomeetriaandmete allikas
- biomeetriaandmete haldur
- biomeetriaandmete kirje, biomeetriaandmekirje
- biomeetriaandmete plokk, biomeetriaandmeplokk
- biomeetriline andmevahetuskirje, BDIR-kirje, BDIR
- digitaalne andmekandja
- DNS-andmevargus
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- Euroopa Andmekaitseinspektor
- hajus andmebaas
- info-
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- jurisdiktsioonidevaheline andmeedastus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- kontseptuaalne andmemudel
- lameandmebaas
- linkandmete meetod
- mobiilne andmeside
- operatiivandmebaas
- pilvandmete porditavus
- pilvevõimeline andmekaitse
- protokolliandmeüksus
- püsilik andmestruktuur
- relatsioonandmebaas
- residentandmebaas, residentbaas
- rööpsus andmetasemel
- salgamatuse andmevahetus
- teabe-
- traadita andmeside turve

Palun oodake...

Tõrge

data (2)

andme-; andmete

olemus
liitsõnades ja sõnaühendites:
andmetesse puutuv
=
relating to data

näiteid
- andmeaidastus
- andmeait
- andmeait teenusena
- andmeallika autentimine
- andmeanalüüs
- andmeanalüütika
- andmearendaja
- andmebaas
- andmebaasi elutsükli haldus
- andmebaasibrauser
- andmebaasidraiver
- andmebaasihaldur
- andmebaasihalduse süsteem
- andmebaasimootor
- andmebaasipõhine
- andmebaasiserver
- andmebaasiülem
- andmebaasstandard
- andmeelement
- andmefail
- andmehaldur
- andmehaldus
- andmehalduse platvorm
- andmehoidla
- andmehõive (1)
- andmehõive (2)
- andmejaam
- andmejahvatus
- andmejuhitav
- andmekadu
- andmekaeve
- andmekaevur
- andmekahandus
- andmekaitse
- Andmekaitse Inspektsioon
- andmekaitseametnik
- andmekandja
- andmekandjate käitlus
- andmekandjate saneerimine
- andmekaotus
- andmekapp
- andmekestlikkus; andmete kestlikkus
- andmekiht
- andmekiirus
- andmekogu (1)
- andmekogu (2)
- andmekogude seadus (Eesti)
- andmekogum
- andmekonveier
- andmekoorimine
- andmekoosseis
- andmekoristus
- andmekorrastus
- andmekvaliteet; andmete kvaliteet
- andmekäitleja
- andmelaadur
- andmeladu
- andmelaienduse tehnoloogia
- andmelaondus
- andmelaostus
- andmeleke
- andmeliidendus; andmeliidend
- andmelinkimine
- andmelõhestus
- andmelõpmik
- andmelähendus
- andmemaht (1)
- andmemaht (2)
- andmeneel
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)
- andmepank
- andmeplatvorm teenusena
- andmepoliitika
- andmeprotsessor
- andmepõhine
- andmepõhine rünne
- andmepääs
- andmepöördus
- andmepüük
- andmereostus
- andmeressursside haldus
- andmerike
- andmesaak
- andmesalvesti
- andmesalvestus
- andmeside
- andmesidestus
- andmesidevõrk
- andmesidumine
- andmesilo
- andmesisestus; andmete sisestus
- andmesorimine
- andmestruktuuriskeem
- andmesubjekt
- andmesubjekti pääsuõigused
- andmesuveräänsus
- andmesõnastik
- andmesäästlikkus
- andmesäilitus
- andmesööde
- andmesöötur
- andmetalletus
- andmetalletus teenusena
- andmetarnija
- andmetasand
- andmete agregeerimine
- andmete aidastus
- andmete aproksimeerimine
- andmete ekstraheerimine; andmete ekstraktimine
- andmete genereerimine
- andmete hindamine
- andmete häving
- andmete kaitse
- andmete ladustus
- andmete manipuleerimine
- andmete omanik
- andmete pehkimine
- andmete porditavus
- andmete põlvkond
- andmete ristkasutus
- andmete saalimine
- andmete saaste
- andmete taaste
- andmete teisendus
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- andmete turve
- andmete turve teenusena
- andmete täpsus
- andmete valideerimine, andmete valiidsuskontroll
- andmete vananemine
- andmete viimistlus; andmeviimistlus
- andmete vorming; andmevorming
- andmete väänamine
- andmeteadlik salvesti
- andmeteadus
- andmeterviklus
- andmetest väljavõtete tegemine
- andmetoode
- andmetroojan
- andmetundlik rike
- andmetöötlus
- andmetöötlusplokk
- andmetöötlusseade
- andmetöötlussüsteem
- andmetöötlusvahend
- andmetüüp
- andmeuputus
- andmevahetus
- andmevakk
- andmevalgustus
- andmevalitsemine
- andmevalmendus
- andmevara
- andmevargus
- andmevoog
- andmevool
- andmevooskeem
- andmevõre
- andmevõrk
- andmevõti
- andmeväärtusahel
- andmeüksus
- andmeüksuse esitus
- biomeetriaandmesubjekt
- biomeetriaandmete allikas
- biomeetriaandmete haldur
- biomeetriaandmete kirje, biomeetriaandmekirje
- biomeetriaandmete plokk, biomeetriaandmeplokk
- biomeetriline andmevahetuskirje, BDIR-kirje, BDIR
- digitaalne andmekandja
- DNS-andmevargus
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- Euroopa Andmekaitseinspektor
- hajus andmebaas
- info-
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- jurisdiktsioonidevaheline andmeedastus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- kontseptuaalne andmemudel
- lameandmebaas
- linkandmete meetod
- mobiilne andmeside
- operatiivandmebaas
- pilvandmete porditavus
- pilvevõimeline andmekaitse
- protokolliandmeüksus
- püsilik andmestruktuur
- relatsioonandmebaas
- residentandmebaas, residentbaas
- rööpsus andmetasemel
- salgamatuse andmevahetus
- teabe-
- traadita andmeside turve

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!