AKIT
English Eesti

data mining

andmekaeve

olemus
kontekstist sõltuv valdkond ja protsess
- otsib suurtest andmestutest tähenduslikku teavet
------ tendentse
------ mustrieid
------ sarnasusi
------ anomaaliaid
------ sõltuvusi
- interdistsiplinaarne, alused on näiteks
------ tehisintellekt
------ masinõpe
------ statistika
------ andmebaasid

ISO 5127, ISO/TR 14873: arvutustehniline protsess, mis tuvastab kvantitatiivsetes andmetes seaduspärasusi,
- analüüsides neid andmeid eri vaatepunktidest ja eri mõõtmetes
- liigitab neid kategooriateks
- võttes kokku võimalikud seosed ja toimed

ülevaateid
https://www.slideshare.net/smj/data-mining-slides

https://www.youtube.com/watch?v=QriqjCNJ6qo

https://www.slideshare.net/smj/data-mining-slides

https://pdfs.semanticscholar.org/f44d/2c02e22ae27364e0bcfbfcb5bed74b0aa2e1.pdf

https://arxiv.org/pdf/1211.5723.pdf

http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/ch1.pdf

http://web.stanford.edu/class/cs259d/lectures/Session11.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=W44q6qszdqY

https://www.youtube.com/watch?v=p5jD5clrIhQ

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123814791

põhjalikumalt
http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-Kaufmann-Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-Mining.-Concepts-and-Techniques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf

vt ka
- andmekaevur