AKIT
English Eesti

data mining

andmekaeve

olemus
kontekstist sõltuv interdistsiplinaarne (tehisintellekt, masinõpe, statistika, andmebaasid jt) valdkond ja protsess tähendusliku teabe (tendentside, mustrite, sarnasuste, anomaaliate, sõltuvuste) leidmiseks suurtest andmekogumitest

ISO 5127, ISO/TR 14873: arvutustehniline protsess, mis tuvastab kvantitatiivsetes andmetes seaduspärasusi,
- analüüsides neid andmeid eri vaatepunktidest ja eri mõõtmetes
- liigitab neid kategooriateks
- võttes kokku võimalikud seosed ja toimed

ülevaateid
https://www.slideshare.net/smj/data-mining-slides

https://www.youtube.com/watch?v=QriqjCNJ6qo

https://www.slideshare.net/smj/data-mining-slides

http://web.stanford.edu/class/cs259d/lectures/Session11.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=W44q6qszdqY

https://www.youtube.com/watch?v=p5jD5clrIhQ

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123814791