AKIT
English Eesti

data set (1)

andmestu (1)

olemus
ühest allikast pärit ja/või ühtset teemat või mõistet selgitav andmekogum, mille sisu sõltub kontekstist

ISO 8000: loogiliselt tähenduslik andmete rühmitus

näiteid
- uuringutulemite tabel (eriti statistikas)
- makroteek
- süsteemiparameetrite kogum
- kogu andmebaasi sisu