AKIT
English Eesti

data set (1)

andmestu (1)

olemus
andmekogum, mis
on pärit ühest allikast ja/või
selgitab ühist teemat või mõistet,
mille sisu sõltub kontekstist

ISO 8000:
loogiliselt tähenduslik andmete rühmitus

täpsemalt
https://www.usgs.gov/faqs/what-are-differences-between-data-a-dataset-and-a-database?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products

https://byjus.com/maths/data-sets/

liike
- uuringutulemite tabel (eriti statistikas)
- makroteek
- süsteemiparameetrite kogum
- kogu andmebaasi sisu

näiteid
https://www.dataquest.io/blog/free-datasets-for-projects/

https://www.tableau.com/learn/articles/free-public-data-sets

https://piktochart.com/blog/100-data-sets/

vt ka
- andmestu (2)