AKIT
English Eesti

data protection officer

andmekaitseametnik

olemus
(a) üldiselt:
õigusruumist sõltuv roll andmekaitse alal
=
a role within a company or organisation whose responsibility is to ensure that the company or organisation is correctly protecting individuals’ personal data according to current legislation

(b) Euroopa Liidus:
GDPR võimaldab teatud juhtudel
(töötlus avalikus sektoris või suures eraettevõttes
või muul regulaarset seiret nõudval juhul)
määrusele vastavuse tagamiseks rakendada
andmekaitse seadusi ja tavasid tundvat
sisemist või välist andmekaitseametnikku abistama
isikuandmete vastutava töötlejat või töötlejat

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_protection_officer

https://gdpr-info.eu/issues/data-protection-officer/

https://gdpr-info.eu/art-37-gdpr/

https://gdpr.eu/data-protection-officer/