AKIT
English Eesti

data medium

andmekandja (1)

Õ:IT alal eristatakse andmeid, informatsiooni ja teavet, seetõttu pole mõistlik kasutada standardivälise ebamäärase "infokandja" või "teabekandja" sünonüümina

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
materjal, millel või milles saab
andmeid salvestada ja neid sealt võtta

näiteid
- magnetketas
- mälukiip
- optiline ketas
- paber
- film

ülevaated
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine-readable_medium

vt ka
- andmekandja (2)
- digitaalne andmekandja