AKIT
English Eesti

data medium

andmekandja

Õ:IT alal eristatakse andmeid, informatsiooni ja teavet, seetõttu pole mõistlik kasutada standardivälise ebamäärase "infokandja" või "teabekandja" sünonüümina

olemus
ISO/IEC 2382:
materjal, millel või milles saab
andmeid salvestada ja neid sealt võtta

näiteid
- magnetketas
- mälukiip
- optiline ketas