information (2)

informatsioon; info-

Õ: (i) pole sama mis andmed
(ii) mitmus on võimalik ainult kantseliidis

olemus
teabe tehniline kuju, teave andmetena;
süsteemides toimuv infotöötlus, infoedastus
või muu formaalne või tehniline protsess
opereerib tehnostatud teabega

ISO/IEC 19770:
tähendusega andmed
= meaningful data

ISO 22300:
andmed, mis on tähenduse saamiseks
töödeldud, korraldatud ja korreleeritud
= data processed, organized and correlated to produce meaning

ülevaateid
https://examples.yourdictionary.com/difference-between-data-and-information-explained.html

https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-data-and-information/

https://en.wikipedia.org/wiki/Information

information hiding -- informatsiooni peitmine
information item -- 1. infoolem 2. infoüksus
information item content -- infoüksuse sisu
information item storage record -- infoüksuse talletuse andmik
information item type -- infoüksuse tüüp
information product -- infosaadus
information security plan -- infoturbe plaan
information system needs -- infosüsteemi vajadused (SQuaRE)

vt ka
- andmed
- desinformatsioon

- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ

- ettevõtteinfosüsteem

- globaalne infotaristu, GII (1)

- hajus infosüsteem

- info- ja sidesüsteemid

- info- ja sidetehnoloogia

- info- ja sidetehnoloogia avariitaaste
- info- ja sidetehnoloogia jätkuvalmidus

- info- ja sidetehnoloogia taasteplaan

- infohaldus

- infojuht, IT-juht

- infokandja

- infokandjate käitlus

- infoleke

- infolust

- infomorf

- infootsing

- infopüük

- inforessursid

- informaatika

- inforünnak

- inforünne
- infoseadmestik

- infosisaldus

- infosisu

- infostruktuur

- infostruktuuri identifikaator
- infostruktuuri looja
- infosulg

- infosõda
- infosüsteem

- infosüsteemid

- infotaristu

- infotehnoloogia, IT
- infotehnoloogia osakond

- infotehnoloogia valitsemine

- infotelefon

- infoteooria

- infotöötlus

- infotöötlussüsteem

- infotöötlusteooria

- infotöötlusvahend

- infoturbearhitektuur

- infoturbejuht (1)

- infoturbejuht (2)

- infoturbe haldus
- infoturbe halduse süsteem, ISMS

- infoturbe halduse süsteemi projekt
- infoturbekava

- infoturbekeskus

- infoturbekoolitus

- infoturbe käigushoid

- infoturbelahendus

- Infoturbe Liiduamet (Saksamaa), BSI (2)

- infoturbe Pareto reegel, 90/10-reegel
- infoturbe sertifikaat
- infoturbe struktuur
- infoturbetarnija

- infoturbeteenused

- infoturbetooted

- infoturbe valitsemine
- infoturbe ökonoomia

- Infoturbe Ühiskriteeriumid, CC

- infoturbeülem

- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvajuurdlus

- infoturvalisus; infoturva-
- infoturvapoliitika

- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus

- infoturve
- infovara

- infovara omanik

- infovõitlus

- infoväli
- infoülekaal
- primaarne infostruktuur

- regionaalne infoturbekeskus

- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem
- Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskus, SMIT
- teave
- täiendav infostruktuur
- vari-infotehnoloogia

- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Toimub laadimine

information (2)

informatsioon; info-

Õ: (i) pole sama mis andmed
(ii) mitmus on võimalik ainult kantseliidis

olemus
teabe tehniline kuju, teave andmetena;
süsteemides toimuv infotöötlus, infoedastus
või muu formaalne või tehniline protsess
opereerib tehnostatud teabega

ISO/IEC 19770:
tähendusega andmed
= meaningful data

ISO 22300:
andmed, mis on tähenduse saamiseks
töödeldud, korraldatud ja korreleeritud
= data processed, organized and correlated to produce meaning

ülevaateid
https://examples.yourdictionary.com/difference-between-data-and-information-explained.html

https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-data-and-information/

https://en.wikipedia.org/wiki/Information

information hiding -- informatsiooni peitmine
information item -- 1. infoolem 2. infoüksus
information item content -- infoüksuse sisu
information item storage record -- infoüksuse talletuse andmik
information item type -- infoüksuse tüüp
information product -- infosaadus
information security plan -- infoturbe plaan
information system needs -- infosüsteemi vajadused (SQuaRE)

vt ka
- andmed
- desinformatsioon

- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ

- ettevõtteinfosüsteem

- globaalne infotaristu, GII (1)

- hajus infosüsteem

- info- ja sidesüsteemid

- info- ja sidetehnoloogia

- info- ja sidetehnoloogia avariitaaste
- info- ja sidetehnoloogia jätkuvalmidus

- info- ja sidetehnoloogia taasteplaan

- infohaldus

- infojuht, IT-juht

- infokandja

- infokandjate käitlus

- infoleke

- infolust

- infomorf

- infootsing

- infopüük

- inforessursid

- informaatika

- inforünnak

- inforünne
- infoseadmestik

- infosisaldus

- infosisu

- infostruktuur

- infostruktuuri identifikaator
- infostruktuuri looja
- infosulg

- infosõda
- infosüsteem

- infosüsteemid

- infotaristu

- infotehnoloogia, IT
- infotehnoloogia osakond

- infotehnoloogia valitsemine

- infotelefon

- infoteooria

- infotöötlus

- infotöötlussüsteem

- infotöötlusteooria

- infotöötlusvahend

- infoturbearhitektuur

- infoturbejuht (1)

- infoturbejuht (2)

- infoturbe haldus
- infoturbe halduse süsteem, ISMS

- infoturbe halduse süsteemi projekt
- infoturbekava

- infoturbekeskus

- infoturbekoolitus

- infoturbe käigushoid

- infoturbelahendus

- Infoturbe Liiduamet (Saksamaa), BSI (2)

- infoturbe Pareto reegel, 90/10-reegel
- infoturbe sertifikaat
- infoturbe struktuur
- infoturbetarnija

- infoturbeteenused

- infoturbetooted

- infoturbe valitsemine
- infoturbe ökonoomia

- Infoturbe Ühiskriteeriumid, CC

- infoturbeülem

- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvajuurdlus

- infoturvalisus; infoturva-
- infoturvapoliitika

- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus

- infoturve
- infovara

- infovara omanik

- infovõitlus

- infoväli
- infoülekaal
- primaarne infostruktuur

- regionaalne infoturbekeskus

- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem
- Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskus, SMIT
- teave
- täiendav infostruktuur
- vari-infotehnoloogia

- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Palun oodake...

Tõrge

information (2)

informatsioon; info-

Õ: (i) pole sama mis andmed
(ii) mitmus on võimalik ainult kantseliidis

olemus
teabe tehniline kuju, teave andmetena;
süsteemides toimuv infotöötlus, infoedastus
või muu formaalne või tehniline protsess
opereerib tehnostatud teabega

ISO/IEC 19770:
tähendusega andmed
= meaningful data

ISO 22300:
andmed, mis on tähenduse saamiseks
töödeldud, korraldatud ja korreleeritud
= data processed, organized and correlated to produce meaning

ülevaateid
https://examples.yourdictionary.com/difference-between-data-and-information-explained.html

https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-data-and-information/

https://en.wikipedia.org/wiki/Information

information hiding -- informatsiooni peitmine
information item -- 1. infoolem 2. infoüksus
information item content -- infoüksuse sisu
information item storage record -- infoüksuse talletuse andmik
information item type -- infoüksuse tüüp
information product -- infosaadus
information security plan -- infoturbe plaan
information system needs -- infosüsteemi vajadused (SQuaRE)

vt ka
- andmed
- desinformatsioon

- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ

- ettevõtteinfosüsteem

- globaalne infotaristu, GII (1)

- hajus infosüsteem

- info- ja sidesüsteemid

- info- ja sidetehnoloogia

- info- ja sidetehnoloogia avariitaaste
- info- ja sidetehnoloogia jätkuvalmidus

- info- ja sidetehnoloogia taasteplaan

- infohaldus

- infojuht, IT-juht

- infokandja

- infokandjate käitlus

- infoleke

- infolust

- infomorf

- infootsing

- infopüük

- inforessursid

- informaatika

- inforünnak

- inforünne
- infoseadmestik

- infosisaldus

- infosisu

- infostruktuur

- infostruktuuri identifikaator
- infostruktuuri looja
- infosulg

- infosõda
- infosüsteem

- infosüsteemid

- infotaristu

- infotehnoloogia, IT
- infotehnoloogia osakond

- infotehnoloogia valitsemine

- infotelefon

- infoteooria

- infotöötlus

- infotöötlussüsteem

- infotöötlusteooria

- infotöötlusvahend

- infoturbearhitektuur

- infoturbejuht (1)

- infoturbejuht (2)

- infoturbe haldus
- infoturbe halduse süsteem, ISMS

- infoturbe halduse süsteemi projekt
- infoturbekava

- infoturbekeskus

- infoturbekoolitus

- infoturbe käigushoid

- infoturbelahendus

- Infoturbe Liiduamet (Saksamaa), BSI (2)

- infoturbe Pareto reegel, 90/10-reegel
- infoturbe sertifikaat
- infoturbe struktuur
- infoturbetarnija

- infoturbeteenused

- infoturbetooted

- infoturbe valitsemine
- infoturbe ökonoomia

- Infoturbe Ühiskriteeriumid, CC

- infoturbeülem

- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvajuurdlus

- infoturvalisus; infoturva-
- infoturvapoliitika

- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus

- infoturve
- infovara

- infovara omanik

- infovõitlus

- infoväli
- infoülekaal
- primaarne infostruktuur

- regionaalne infoturbekeskus

- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem
- Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskus, SMIT
- teave
- täiendav infostruktuur
- vari-infotehnoloogia

- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!