AKIT
English Eesti

information (2)

informatsioon; info-

Õ:(i) pole sama mis andmed
(ii) mitmus on võimalik ainult kantseliidis

olemus
teabe tehniline kuju, teave andmetena;
süsteemides toimuv infotöötlus, infoedastus
või muu formaalne või tehniline protsess
opereerib tehnostatud teabega

ISO/IEC 19770:
tähendusega andmed
= meaningful data

ISO 22300:
andmed, mis on tähenduse saamiseks
töödeldud, korraldatud ja korreleeritud
= data processed, organized and correlated to produce meaning

ülevaateid
https://examples.yourdictionary.com/difference-between-data-and-information-explained.html

https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-data-and-information/

https://en.wikipedia.org/wiki/Information

vt ka
- andmed
- desinformatsioon
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- ettevõtteinfosüsteem
- globaalne infotaristu, GII (1)
- hajus infosüsteem
- info- ja sidesüsteemid
- info- ja sidetehnoloogia
- info- ja sidetehnoloogia avariitaaste
- info- ja sidetehnoloogia jätkuvalmidus
- info- ja sidetehnoloogia taasteplaan
- infohaldus
- infojuht, IT-juht
- infokandja
- infokandjate käitlus
- infoleke
- infolust
- infomorf
- infootsing
- infopüük
- inforessursid
- informaatika
- inforünnak
- inforünne
- infoseadmestik
- infosisaldus
- infosisu
- infostruktuur
- infostruktuuri identifikaator
- infostruktuuri looja
- infosulg
- infosõda
- infosüsteem
- infosüsteemid
- infotaristu
- infotehnoloogia, IT
- infotehnoloogia osakond
- infotehnoloogia valitsemine
- infotelefon
- infoteooria
- infotöötlus
- infotöötlussüsteem
- infotöötlusteooria
- infotöötlusvahend
- infoturbearhitektuur
- infoturbejuht (1)
- infoturbejuht (2)
- infoturbe haldus
- infoturbe halduse süsteem, ISMS
- infoturbe halduse süsteemi projekt
- infoturbekava
- infoturbekeskus
- infoturbekoolitus
- infoturbe käigushoid
- infoturbelahendus
- Infoturbe Liiduamet (Saksamaa), BSI (2)
- infoturbe Pareto reegel, 90/10-reegel
- infoturbe sertifikaat
- infoturbe struktuur
- infoturbetarnija
- infoturbeteenused
- infoturbetooted
- infoturbe valitsemine
- infoturbe ökonoomia
- Infoturbe Ühiskriteeriumid, CC
- infoturbeülem
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvajuurdlus
- infoturvalisus; infoturva-
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- infoturve
- infovara
- infovara omanik
- infovõitlus
- infoväli
- infoülekaal
- primaarne infostruktuur
- regionaalne infoturbekeskus
- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem
- Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskus, SMIT
- teave
- täiendav infostruktuur
- vari-infotehnoloogia
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika