AKIT
English Eesti

information and communication technology

info- ja sidetehnoloogia

Õ:(i) "side" on täpsem kui "kommunikatsioon",
sest ei hõlma ühendusteid ega torustikke
(ii) IT standardmääratlustes
kuulub side IT koostisse
ega vaja eraldi nimetamist
("pagari- ja saiatööstus")
(iii) "IKT": AKITis on üle 1000 inglise lühendi;
kas keegi peab vajalikuks
kõiki neid vastendada eestikeelsetega?

olemus
Ühendkuningriigis umbes 1997-2014
kasutusel olnud moeväljend:
- hiljem on saanud tuge
peamiselt ÜRO sfääris,
eeskätt mittetehnilises kontekstis
- infotehnoloogia (IT) on
ISO, IEC ja IEEE suur ainevaldkond
(sajad standardid)
- ICT esineb ainult paaris ISO standardis
- sisuliselt = infotehnoloogia

ülevaade
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
(Note: "in 2012, the Royal Society recommended that the use of the term "ICT" should be discontinued in British schools")