AKIT
English Eesti

information technology

infotehnoloogia, IT

olemus
ISO/IEC 38500: ressursid (sh sidetehnoloogia) informatsiooni
- hõiveks
- töötluseks
- talletuseks
- levituseks (termin hõlmab ka sidetehnoloogiat);

ISACA: riistvara-, tarkvara-, side- ja muud vahendid suvakujul andmete
- sisestuseks
- talletuseks
- töötluseks
- edastuseks
- väljastuseks

vt ka
- info- ja sidetehnoloogia