information technology

infotehnoloogia, IT

olemus
ISO/IEC 38500:
ressursid informatsiooni hõiveks, töötluseks,
talletuseks ja levituseks;
termin hõlmab ka sidetehnoloogiat ning
ühendterminit "info- ja sidetehnoloogia" (IKT)
=
resources used to acquire, process, store, and disseminate information
Note 1. This term also includes "communications technology (CT)" and the composite term "information and communications technology (ICT)”.


ISACA Glossary:
riistvara-, tarkvara-, side- ja muud vahendid
mistahes kujul olevate andmete sisestuseks,
talletuseks, töötluseks, edastuseks ja väljastuseks
=
the hardware, software, communication and other facilities used to input, store, process, transmit and output data in whatever form

ülevaateid
https://www.uopeople.edu/blog/difference-between-computer-science-and-information-technology/

https://www.managementstudyguide.com/information-system-and-information-technology.htm

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=102382

https://fortelabs.com/blog/the-60-inventions-that-shaped-information-technology/

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_information_technology

https://en.wikipedia.org/wiki/IT_infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_management

https://simplicable.com/new/types-of-information-technology

https://linchpinseo.com/trends-in-the-information-technology-industry/

vt ka
- arvutitehnika
- info- ja sidetehnoloogia
- informaatika

Toimub laadimine

information technology

infotehnoloogia, IT

olemus
ISO/IEC 38500:
ressursid informatsiooni hõiveks, töötluseks,
talletuseks ja levituseks;
termin hõlmab ka sidetehnoloogiat ning
ühendterminit "info- ja sidetehnoloogia" (IKT)
=
resources used to acquire, process, store, and disseminate information
Note 1. This term also includes "communications technology (CT)" and the composite term "information and communications technology (ICT)”.


ISACA Glossary:
riistvara-, tarkvara-, side- ja muud vahendid
mistahes kujul olevate andmete sisestuseks,
talletuseks, töötluseks, edastuseks ja väljastuseks
=
the hardware, software, communication and other facilities used to input, store, process, transmit and output data in whatever form

ülevaateid
https://www.uopeople.edu/blog/difference-between-computer-science-and-information-technology/

https://www.managementstudyguide.com/information-system-and-information-technology.htm

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=102382

https://fortelabs.com/blog/the-60-inventions-that-shaped-information-technology/

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_information_technology

https://en.wikipedia.org/wiki/IT_infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_management

https://simplicable.com/new/types-of-information-technology

https://linchpinseo.com/trends-in-the-information-technology-industry/

vt ka
- arvutitehnika
- info- ja sidetehnoloogia
- informaatika

Palun oodake...

Tõrge

information technology

infotehnoloogia, IT

olemus
ISO/IEC 38500:
ressursid informatsiooni hõiveks, töötluseks,
talletuseks ja levituseks;
termin hõlmab ka sidetehnoloogiat ning
ühendterminit "info- ja sidetehnoloogia" (IKT)
=
resources used to acquire, process, store, and disseminate information
Note 1. This term also includes "communications technology (CT)" and the composite term "information and communications technology (ICT)”.


ISACA Glossary:
riistvara-, tarkvara-, side- ja muud vahendid
mistahes kujul olevate andmete sisestuseks,
talletuseks, töötluseks, edastuseks ja väljastuseks
=
the hardware, software, communication and other facilities used to input, store, process, transmit and output data in whatever form

ülevaateid
https://www.uopeople.edu/blog/difference-between-computer-science-and-information-technology/

https://www.managementstudyguide.com/information-system-and-information-technology.htm

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=102382

https://fortelabs.com/blog/the-60-inventions-that-shaped-information-technology/

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_information_technology

https://en.wikipedia.org/wiki/IT_infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_management

https://simplicable.com/new/types-of-information-technology

https://linchpinseo.com/trends-in-the-information-technology-industry/

vt ka
- arvutitehnika
- info- ja sidetehnoloogia
- informaatika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!