AKIT
English Eesti

IEC

Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon, IEC

(= International Electrotechnical Commission)

olemus
juhtiv rahvusvaheline
elektrotehnika ja elektroonika
standardimise organisatsioon:
- asutatud 1906. a. Londonis
- liikmeid 89 maalt (2021)
- teeb koostööd ISO ja ITUga

logo
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/International_Electrotechnical_Commission_Logo.svg

standardite tähistus
IEC 60000 -- IEC 79999

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/14516562/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission

https://www.iec.ch/faq

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_International_Electrotechnical_Commission_standards

veebisait
http://www.iec.ch/