AKIT
English Eesti

global information infrastructure

globaalne infotaristu, GII (1)

olemus
kavandatav ülemaailmne side- ja arvutivõrkude taristu
majanduskasvu edendamiseks infolevi ja kaugkoostööga,
peab ületama probleemid:
- ühilduvus
- tõlkimine
- turvalisus
- privaatsus
- identiteedihaldus
- õiguste haldus
- intellektuaalomandi
praegu on faktiliseks globaalseks taristuks Internet

CIPedia:
a collection of networks, end user equipment, information, and human resources which can be used to access valuable information, communicate with each other, work, learn, receive entertainment from it, at any time and from any place, with affordable cost on a global scale

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_infrastructure#Global_Information_Infrastructure_(GII)

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/237382063227.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/232658537.pdf

https://www.itu.int/rec/T-REC-Y/en