AKIT
English Eesti

global information infrastructure

globaalne infotaristu, GII (1)

olemus
kavandatav ülemaailmne side- ja arvutivõrkude taristu:
- majanduskasvu edendamiseks
infolevi ja kaugkoostööga
- peab ületama probleemid:
----- ühilduvus
----- tõlkimine
----- turvalisus
----- privaatsus
----- identiteedihaldus
----- õiguste haldus
----- intellektuaalomandi
- praegu on faktiliseks globaalseks taristuks Internet

täpsemalt
https://websites.fraunhofer.de/CIPedia/index.php/Global_Information_Infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_infrastructure#Global_Information_Infrastructure_(GII)

https://www.itu.int/rec/T-REC-Y/en