AKIT
English Eesti

infrastructure (1)

taristu (1)

olemus
alusvahendite kogum, mida enda talitluseks vajab
- süsteem
- organisatsioon (sealhulgas ühiskond)
- protsess
- teenus
- muu olem

standardmääratlusi

ISO 9000, 22301, ISO/TS 81346 jm: organisatsiooni tegutsemiseks vajalike rajatiste, seadmete ja teenuste süsteem

ISO/IEC/IEEE 24765: arvutisüsteemi ning tarkvaraarendust toetav riistvara- ja tarkvarakeskkond

ISO/IEC 24762: info- ja sidetehnoloogia avariitaastet võimaldavad rajatised, seadmed ja teenused, sealhulgas elektrivarustus, sideühendused ja keskkonnaregulaatorid

vt ka
- avaliku võtme taristu, PKI
- elutähtis taristu
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- globaalne infotaristu, GII (1)
- hüpertaristu
- infotaristu
- koondtaristu
- kübertaristu
- pilvetaristu
- taristutarnija
- taristu teenusena
- taristuvõime
- teadusvõrgutaristu
- tehnotaristu