AKIT
English Eesti

cyberinfrastructure (1)

kübertaristu

olemus
elektroonilised info- ja sidesüsteemid
(võrgud, andmehõivesüsteemid, juhtimissüsteemid)
ning -teenused ja neis süsteemides sisalduv teave:
- hõlmab riistvara ja tarkvara, mis
töötlevad, talletavad ja edastavad informatsiooni
- töötlus hõlmab
informatsiooni loomist, võttu, muutmist ja hävitamist
- talletus hõlmab
paber-, magnet-, elektron- jm infokandjate tüüpe
- edastus hõlmab
teabe ühiskasutust ja jaotamist

märkus
küberkaitse kontekstis võeti selles tähenduses kasutusele aastal 1998

ülevaateid
http://dsc.soic.indiana.edu/publications/fp109a-stewart.pdf

http://www.ecs-org.eu/documents/ecs-cppp-sria.pdf, jaotis 3.2

http://www.dourish.com/publications/2006/cscw2006-cyberinfrastructure.pdf

https://www.nsf.gov/pubs/2007/nsf0728/nsf0728.pdf

turve
https://www.hsdl.org/?view&did=5731

https://pdfs.semanticscholar.org/bc2d/892b853bd613e9fcf10afac8308bcbaa9780.pdf

https://novapublishers.com/shop/cyber-infrastructure-protection-selected-issues-and-analyses/

vt ka
- teadusvõrgutaristu
- taristu
- infotaristu
- globaalne infotaristu