chief processor (Estonia)

vastutav töötleja (Eesti)

olemus
avaliku teabe seadus, §434 (1):
riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus,
muu avalik-õiguslik juriidiline isik või
avalikke ülesandeid täitev eraõiguslik isik, kes
korraldab andmekogu kasutusele võtmist,
teenuste ja andmete haldamist,
vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja
andmekogu arendamise eest
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010

in English
the state or local government agency, other legal person in public law or person in private law performing public duties who organises the introduction of the database and the administration of services and data, and is responsible for the legality of the administration of the database and for developing the database
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014002/consolide

vt ka
- vastutav töötleja (ISO, EL)
- volitatud töötleja (Eesti)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Toimub laadimine

chief processor (Estonia)

vastutav töötleja (Eesti)

olemus
avaliku teabe seadus, §434 (1):
riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus,
muu avalik-õiguslik juriidiline isik või
avalikke ülesandeid täitev eraõiguslik isik, kes
korraldab andmekogu kasutusele võtmist,
teenuste ja andmete haldamist,
vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja
andmekogu arendamise eest
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010

in English
the state or local government agency, other legal person in public law or person in private law performing public duties who organises the introduction of the database and the administration of services and data, and is responsible for the legality of the administration of the database and for developing the database
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014002/consolide

vt ka
- vastutav töötleja (ISO, EL)
- volitatud töötleja (Eesti)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Palun oodake...

Tõrge

chief processor (Estonia)

vastutav töötleja (Eesti)

olemus
avaliku teabe seadus, §434 (1):
riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus,
muu avalik-õiguslik juriidiline isik või
avalikke ülesandeid täitev eraõiguslik isik, kes
korraldab andmekogu kasutusele võtmist,
teenuste ja andmete haldamist,
vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja
andmekogu arendamise eest
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010

in English
the state or local government agency, other legal person in public law or person in private law performing public duties who organises the introduction of the database and the administration of services and data, and is responsible for the legality of the administration of the database and for developing the database
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014002/consolide

vt ka
- vastutav töötleja (ISO, EL)
- volitatud töötleja (Eesti)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!