AKIT
English Eesti

data controller

vastutav töötleja (ISO, EL)

olemus
sõltub õigusruumist ja kontekstist

(a) standardites
ISO 10667:
isik või organisatsioon, kes määrab isikuandmete
töötluse, talletuse ja kasutamise eesmärgid ja viisi

ISO/TR 14292:
isik, kes määrab isikuandmete töötluse eesmärgid

ISO/IEC 30124:
isik (organisatsiooniväline, näiteks vabakutseline konsultant), organisatsioon või muu kolleegium,
kes määrab isikuandmete töötluse eesmärgid

(b) õigusaktides
GDPR:
füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab
isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid
https://www.termsfeed.com/blog/gdpr-data-controller-vs-processor/

vt ka
- vastutav töötleja (Eesti)
- volitatud töötleja (ISO, EL)