AKIT
English Eesti

data controller

vastutav töötleja (ISO, EL)

(a) standardites

ISO 10667: isik või organisatsioon, kes määrab isikuandmete töötluse, talletuse ja kasutamise eesmärgid ja viisi

ISO/TR 14292: isik, kes määrab isikuandmete töötluse eesmärgid

ISO/IEC 30124: isik (organisatsiooniväline, näiteks vabakutseline konsultant), organisatsioon või muu kolleegium, kes määrab isikuandmete töötluse eesmärgid

(b) õigusaktides

Euroopa Parlamendi JA EL Nõukogu direktiivis 95/46/EU üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta:
https://edps.europa.eu/node/3099#data_controller

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/obligations/index_en.htm

vt ka
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf

võrdle
- vastutav töötleja (Eesti)