authorised processor (Estonia)

volitatud töötleja (Eesti)

Eestis
avaliku teabe seadus, §434 (2):
vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010
=
the chief processor of a database may authorise, within the extent determined by the chief processor, another state or local government agency, legal person in public law or, based on a procurement contract or a contract under public law, a person in private law to perform the tasks of processing of data and housing of the database
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014002/consolide

vt ka
- vastutav töötleja (Eesti)
- vastutav töötleja (ISO, EL)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Toimub laadimine

authorised processor (Estonia)

volitatud töötleja (Eesti)

Eestis
avaliku teabe seadus, §434 (2):
vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010
=
the chief processor of a database may authorise, within the extent determined by the chief processor, another state or local government agency, legal person in public law or, based on a procurement contract or a contract under public law, a person in private law to perform the tasks of processing of data and housing of the database
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014002/consolide

vt ka
- vastutav töötleja (Eesti)
- vastutav töötleja (ISO, EL)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Palun oodake...

Tõrge

authorised processor (Estonia)

volitatud töötleja (Eesti)

Eestis
avaliku teabe seadus, §434 (2):
vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010
=
the chief processor of a database may authorise, within the extent determined by the chief processor, another state or local government agency, legal person in public law or, based on a procurement contract or a contract under public law, a person in private law to perform the tasks of processing of data and housing of the database
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014002/consolide

vt ka
- vastutav töötleja (Eesti)
- vastutav töötleja (ISO, EL)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!