AKIT
English Eesti

availability tier

käideldavusklass

olemus
käideldavusvajaduse aste:
- tuleneb äriprotsessi ja ta infosüsteemide tähtsusest
- näiteks kolmeastmelisel skaalal
- kõrgeim klass vastab elutähtsatele protsessidele

vt ka
- käideldavus, alajaotis "mõõte"