AKIT
English Eesti

availability tier

käideldavusklass

äriprotsessi ja seda toetavate infosüsteemide tähtsusest tulenev käideldavusvajaduse aste näiteks kolmeastmelisel skaalal; kõrgeim klass vastab elutähtsatele protsessidele