AKIT
English Eesti

artificial intelligence (1)

intellektitehnika

Õ:tehisintellekt on selle valdkonna uurimis- ja arendusobjekt, valdkonna nimetusena aga niisama sobimatu kui näiteks "hoone" ehitusala tähenduses

olemus
ISO/IEC 2382:
interdistsiplinaarne ala
(enamasti loetakse informaatika haruks),
tegeleb mudelite ja süsteemidega
selliste funktsioonide täitmiseks,
mida tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemiseks ja õppimiseks

sissejuhatavaid ülevaateid
http://www.bbc.com/news/av/technology-34224406/what-is-artificial-intelligence

https://www.slideshare.net/lpaviglianiti/artificial-intelligence-presentation-9416312

https://www.slideshare.net/u053675/artificial-intelligence-1419854

https://www.slideshare.net/vallibhargavi/ai-4912357

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

http://www.hutter1.net/ai/sintro2ai.pdf

https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

lisateabe allikaid
https://www.wiziq.com/tutorials/artificial-intelligence

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/tutorials/

https://aitopics.org/search

rakendusi infoturbes
https://www.normshield.com/cyber-security-with-artificial-intelligence-in-10-question/

https://www.cncs.gov.pt/content/files/cybersecurity_and_the_role_of_artificial_intelligence-_arlindo_oliveira.pdf

https://www.rsaconference.com/writable/presentations/file_upload/spo1-t11_combatting-advanced-cybersecurity-threats-with-ai-and-machine-learning_copy1.pdf

http://www.securityweek.com/role-artificial-intelligence-cyber-security

https://www.techemergence.com/artificial-intelligence-and-security-applications/

http://thehackernews.com/2016/04/artificial-intelligence-cyber-security.html

https://www.researchgate.net/publication/272139763_Artificial_Intelligence_in_Cyber_Defense

https://hosteddocs.ittoolbox.com/ai_cybersecurity_dummies.pdf

https://www.themsphub.com/app/uploads/2018/09/ibm-ai-report-final-1_41017541USEN.pdf

EL poliitika ja strateegia
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf