AKIT
English Eesti

assessment review body

analüüsi läbivaatuse organ

olemus
ISO 13491:
analüüsija tulemuste läbivaatuse
ja nende põhjal otsustamise
eest vastutav rühm
=
group with responsibility for reviewing and making judgements on the results from the assessor