AKIT
English Eesti

assessment review body

analüüsi läbivaatuse organ

olemus
ISO 13491:
analüüsija tulemuste läbivaatuse
ja nende põhjal otsustamise
eest vastutav rühm