AKIT
English Eesti

review

läbivaatus (1)

Õ:on detailsem ja põhjalikum kui ülevaatus

olemus
kontekstist sõltuv kontrolliprotsess

näiteid
ISO Guide 73, ISO 9000, ISO/IEC 27000 jt: tegevus otsustamiseks, kui sobiv, adekvaatne ja toimiv on läbivaadatav objekt (nt poliitika, turvameede, protsess) püstitatud eesmärkide saavutamiseks:
- võidakse rakendada riskile, riskihalduse karkassile, riskihalduse protsessile või meetmetele

ISO/IEC 17000: valimis- ja otsustustoimingute ning nende tulemuste sobivuse, adekvaatsuse ja toimivuse verifitseerimine vastavushindamise objektile spetsifitseeritud nõuete täitmise mõttes

vt ka
- analüüsi läbivaatuse organ
- e-teabe läbivaatus
- hindamise läbivaatuse organ
- juhtkondlik läbivaatus
- juriidiline läbivaatus
- järelläbivaatus
- kolleegläbivaatus
- koodi läbivaatus
- kordusläbivaatus
- läbivaataja
- läbivaatus (2); ümbertöötamine
- läbivaatuse eesmärk
- läbivaatuse objekt
- siseläbivaatuse ankeet
- õiguslik läbivaatus