AKIT
English Eesti

specified requirement

spetsifitseeritud nõue

olemus
ISO/IEC 17000: sätestatud vajadus või ootus:
- võib olla sätestatud normdokumentides, näiteks
------ eeskirjades
------ standardites
------ tehnilistes spetsifikatsioonides

vt ka
- spetsifikatsioon