specification

spetsifikatsioon

Õ: (i) kohatine "täpsustuseks" tõlkimine on eksitav:
veel puuduvat teavet ei saa täpsustada
(ii) asendustegevuslikud katsed asendada
tugevalt juurdunud tehnikaterminit (Google: üle 600 000)
marginaalse ametnikusõnaga "spetsifikaat" (Google: alla 2%),
millel pole rahvusvahelisi analooge,
eiravad liite -aat tähendust ja sarnanevad katsega
asendada näiteks organisatsioon "organisaadiga"

olemus
tehniline detaildokument või dokumendiosa

ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
detailne dokumenteeritud sõnastus, mis
esitab süsteemi väljatöötamiseks või valideerimiseks
ta selge kirjelduse
= a detailed formulation, in document form, which provides a definitive description of a system for the purpose of developing or validating the system

ISO//IEC 15289, PMBOK:
dokument või infoüksus, mis
piiritleb täielikult, täpselt ja verifitseeritavalt
süsteemi, komponendi, toote, tulemi, teenuse
või protsessi kohta
nõuded, lahenduse, käitumise või
muud oodatavad karakteristikud
ja tihti ka protseduurid
nende sätete täidetuse otsustamiseks
= a document or information item that identifies, in a complete, precise, verifiable manner, the requirements, design, behavior, or other characteristics of a system, component, product, result, or service and, often, the procedures for determining whether these provisions have been satisfied

IEEE 1220-2005:
dokument, mis täielikult kirjeldab
lahenduse elementi või ta liideseid nõuetena
(talitluslike, soorituslike, kitsendavate ja lahenduslike karakteristikutena) ning iga nõude
kvalifitseerimistingimuste ja -protseduuridena
= a document that fully describes a design element or its interfaces in terms of requirements (functional, performance, constraints, and design characteristics) and the qualification conditions and procedures for each requirement

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Specification_(technical_standard)

https://simplicable.com/new/specifications

Toimub laadimine

specification

spetsifikatsioon

Õ: (i) kohatine "täpsustuseks" tõlkimine on eksitav:
veel puuduvat teavet ei saa täpsustada
(ii) asendustegevuslikud katsed asendada
tugevalt juurdunud tehnikaterminit (Google: üle 600 000)
marginaalse ametnikusõnaga "spetsifikaat" (Google: alla 2%),
millel pole rahvusvahelisi analooge,
eiravad liite -aat tähendust ja sarnanevad katsega
asendada näiteks organisatsioon "organisaadiga"

olemus
tehniline detaildokument või dokumendiosa

ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
detailne dokumenteeritud sõnastus, mis
esitab süsteemi väljatöötamiseks või valideerimiseks
ta selge kirjelduse
= a detailed formulation, in document form, which provides a definitive description of a system for the purpose of developing or validating the system

ISO//IEC 15289, PMBOK:
dokument või infoüksus, mis
piiritleb täielikult, täpselt ja verifitseeritavalt
süsteemi, komponendi, toote, tulemi, teenuse
või protsessi kohta
nõuded, lahenduse, käitumise või
muud oodatavad karakteristikud
ja tihti ka protseduurid
nende sätete täidetuse otsustamiseks
= a document or information item that identifies, in a complete, precise, verifiable manner, the requirements, design, behavior, or other characteristics of a system, component, product, result, or service and, often, the procedures for determining whether these provisions have been satisfied

IEEE 1220-2005:
dokument, mis täielikult kirjeldab
lahenduse elementi või ta liideseid nõuetena
(talitluslike, soorituslike, kitsendavate ja lahenduslike karakteristikutena) ning iga nõude
kvalifitseerimistingimuste ja -protseduuridena
= a document that fully describes a design element or its interfaces in terms of requirements (functional, performance, constraints, and design characteristics) and the qualification conditions and procedures for each requirement

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Specification_(technical_standard)

https://simplicable.com/new/specifications

Palun oodake...

Tõrge

specification

spetsifikatsioon

Õ: (i) kohatine "täpsustuseks" tõlkimine on eksitav:
veel puuduvat teavet ei saa täpsustada
(ii) asendustegevuslikud katsed asendada
tugevalt juurdunud tehnikaterminit (Google: üle 600 000)
marginaalse ametnikusõnaga "spetsifikaat" (Google: alla 2%),
millel pole rahvusvahelisi analooge,
eiravad liite -aat tähendust ja sarnanevad katsega
asendada näiteks organisatsioon "organisaadiga"

olemus
tehniline detaildokument või dokumendiosa

ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
detailne dokumenteeritud sõnastus, mis
esitab süsteemi väljatöötamiseks või valideerimiseks
ta selge kirjelduse
= a detailed formulation, in document form, which provides a definitive description of a system for the purpose of developing or validating the system

ISO//IEC 15289, PMBOK:
dokument või infoüksus, mis
piiritleb täielikult, täpselt ja verifitseeritavalt
süsteemi, komponendi, toote, tulemi, teenuse
või protsessi kohta
nõuded, lahenduse, käitumise või
muud oodatavad karakteristikud
ja tihti ka protseduurid
nende sätete täidetuse otsustamiseks
= a document or information item that identifies, in a complete, precise, verifiable manner, the requirements, design, behavior, or other characteristics of a system, component, product, result, or service and, often, the procedures for determining whether these provisions have been satisfied

IEEE 1220-2005:
dokument, mis täielikult kirjeldab
lahenduse elementi või ta liideseid nõuetena
(talitluslike, soorituslike, kitsendavate ja lahenduslike karakteristikutena) ning iga nõude
kvalifitseerimistingimuste ja -protseduuridena
= a document that fully describes a design element or its interfaces in terms of requirements (functional, performance, constraints, and design characteristics) and the qualification conditions and procedures for each requirement

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Specification_(technical_standard)

https://simplicable.com/new/specifications

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!