secure multi-tenancy

turvaline multiasurlus

olemus
ISO/IEC 27040:
multiasurluse liik, mis rakendab turvameetmeid kaitseks andmerikete eest ning - korralikuks valitsemiseks valideerib neid meetmeid
(i) multiasurlus on turvaline, kui üksikasuri riskiprofiil ei ole suurem kui üheasurilises spetsialiseeritud keskonnas
(ii) väga turvalises keskkonnas on asurite identiteet salastatud
= type of multi-tenancy that employs security controls to explicitly guard against data breaches and provides validation of these controls for proper governance
Note 1. Secure multi-tenancy exists when the risk profile of an individual tenant is no greater than it would be in a dedicated, single-tenant environment.
Note 2. In very secure environments even the identity of the tenants is kept secret.


ülevaateid
http://dimacs.rutgers.edu/archive/Workshops/CloudComputing/Slides/linn.pdf

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1412847/FULLTEXT01.pdf

https://cachin.com/cc/papers/scs.pdf

https://www.ijcaonline.org/archives/volume181/number44/kanade-2019-ijca-918531.pdf

Toimub laadimine

secure multi-tenancy

turvaline multiasurlus

olemus
ISO/IEC 27040:
multiasurluse liik, mis rakendab turvameetmeid kaitseks andmerikete eest ning - korralikuks valitsemiseks valideerib neid meetmeid
(i) multiasurlus on turvaline, kui üksikasuri riskiprofiil ei ole suurem kui üheasurilises spetsialiseeritud keskonnas
(ii) väga turvalises keskkonnas on asurite identiteet salastatud
= type of multi-tenancy that employs security controls to explicitly guard against data breaches and provides validation of these controls for proper governance
Note 1. Secure multi-tenancy exists when the risk profile of an individual tenant is no greater than it would be in a dedicated, single-tenant environment.
Note 2. In very secure environments even the identity of the tenants is kept secret.


ülevaateid
http://dimacs.rutgers.edu/archive/Workshops/CloudComputing/Slides/linn.pdf

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1412847/FULLTEXT01.pdf

https://cachin.com/cc/papers/scs.pdf

https://www.ijcaonline.org/archives/volume181/number44/kanade-2019-ijca-918531.pdf

Palun oodake...

Tõrge

secure multi-tenancy

turvaline multiasurlus

olemus
ISO/IEC 27040:
multiasurluse liik, mis rakendab turvameetmeid kaitseks andmerikete eest ning - korralikuks valitsemiseks valideerib neid meetmeid
(i) multiasurlus on turvaline, kui üksikasuri riskiprofiil ei ole suurem kui üheasurilises spetsialiseeritud keskonnas
(ii) väga turvalises keskkonnas on asurite identiteet salastatud
= type of multi-tenancy that employs security controls to explicitly guard against data breaches and provides validation of these controls for proper governance
Note 1. Secure multi-tenancy exists when the risk profile of an individual tenant is no greater than it would be in a dedicated, single-tenant environment.
Note 2. In very secure environments even the identity of the tenants is kept secret.


ülevaateid
http://dimacs.rutgers.edu/archive/Workshops/CloudComputing/Slides/linn.pdf

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1412847/FULLTEXT01.pdf

https://cachin.com/cc/papers/scs.pdf

https://www.ijcaonline.org/archives/volume181/number44/kanade-2019-ijca-918531.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!