tenant (2)

asur

olemus
pilvtöötlusel: pilve "üürnik"

Wiktionary.
3. (computing) any of a number of customers serviced through the same instance of an application
multi-tenant hosting


ISO/IEC 17788:
üks või mitu pilvteenuse kasutajat, kellel on ühine pääs
mingi füüsiliste ja virtuaalsete ressursside kogumi juurde
=
one or more cloud service users sharing access to a set of physical and virtual resources

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy

vt ka
- asurkond
- multiasurlus
- turvaline multiasurlus

Toimub laadimine

tenant (2)

asur

olemus
pilvtöötlusel: pilve "üürnik"

Wiktionary.
3. (computing) any of a number of customers serviced through the same instance of an application
multi-tenant hosting


ISO/IEC 17788:
üks või mitu pilvteenuse kasutajat, kellel on ühine pääs
mingi füüsiliste ja virtuaalsete ressursside kogumi juurde
=
one or more cloud service users sharing access to a set of physical and virtual resources

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy

vt ka
- asurkond
- multiasurlus
- turvaline multiasurlus

Palun oodake...

Tõrge

tenant (2)

asur

olemus
pilvtöötlusel: pilve "üürnik"

Wiktionary.
3. (computing) any of a number of customers serviced through the same instance of an application
multi-tenant hosting


ISO/IEC 17788:
üks või mitu pilvteenuse kasutajat, kellel on ühine pääs
mingi füüsiliste ja virtuaalsete ressursside kogumi juurde
=
one or more cloud service users sharing access to a set of physical and virtual resources

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy

vt ka
- asurkond
- multiasurlus
- turvaline multiasurlus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!