AKIT
English Eesti

secure multi-tenancy

turvaline multiasurlus

olemus
ISO/IEC 27040: multiasurluse liik:
- rakendab turvameetmeid otseseks kaitseks andmerikete eest
- korralikuks valitsemiseks valideerib neid meetmeid
- üksikasuri riskiprofiil ei tohi olla suurem kui üheasurilises spetsialiseeritud keskonnas
- väga turvalises keskkonnas on asurite identiteet salastatud