AKIT
English Eesti

data breach (1)

andmerike

olemus
ISO/IEC 27018, 27040, 27050:
turvarike, mis põhjustab
edastatavate, talletatavate või muul viisil käideldavate
kaitstud andmete juhusliku või ebaseadusliku hävingu,
kao, muutmise, lubamatu paljastamise või juurdepääsu
neile andmetele
=
compromise of security that leads to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, protected data transmitted, stored or otherwise processed

ISO/IEC 2382-37:
lubamatu juurdepääs isiku biomeetriaandmetele, nende lubamatu paljastamine, muutmine, edastus või töötlus;
ei hõlma kogumist ja talletust, ka lubamatut;
loa andmine sõltub õigusruumist (selle annab näiteks valitsus või andmesubjekt) ja piirdub ainult ettemääratud otstarbega
=
unauthorized access, disclosure, alteration, transmission or processing of the biometric data of an individual
Note 1. This definition does not apply to collection and storage even if unauthorized.
Note 2. Authorization is a jurisdictional responsibility (e.g. a government or a data subject) and limited to the purposes for which the data was collected.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_breach

https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/

https://www.whitehatsec.com/glossary/content/types-data-breaches

https://www.hubstor.net/blog/7-common-types-data-breaches-affect-business/

http://book.itep.ru/depository/data_protection/20049424-1_GA_WP_AnatomyofaDataBreach_1209%5B2%5D.pdf

näiteid
https://www.upguard.com/blog/biggest-data-breaches

https://termly.io/resources/articles/biggest-data-breaches/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches

tõrje
https://blog.rsisecurity.com/what-are-the-different-types-of-data-breaches/

https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/pdf-0154_data-breach-response-guide-for-business-042519-508.pdf

https://i-sight.com/resources/data-breach-prevention/

https://www.shredstation.co.uk/blog/data-breach-prevention-in-the-workplace/

vt ka
- andmeleke
- käideldavus
- terviklus